Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки

Поземлените регистри в държавите-членки предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни в различните държави-членки.


Основната група услуги, които се предлагат от всички регистри, са: регистрация, преглед и съхранение на информация за кадастрите и имотните регистри: напр. местоположение и собственик, както и предоставянето на тази информация на разположение на съответните специалисти и за обществено ползване.

За по-подробна информация относно регистрите в дадена държава-членка, изберете съответния флаг от поместените вдясно.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/04/2016