Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Česká republika

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy katastru nemovitostí České republiky.


Jaké informace nabízí český katastr nemovitostí?

Odkaz se otevře v novém okně.Český katastr nemovitostí obsahuje faktické i právní informace o nemovitostech. V evidenci katastru nemovitostí naleznete katastrální mapy i informace o vlastnících nemovitostí.

Evidence je ve vlastnictví a správě Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, který je nezávislou státní institucí.

Je přístup do českého katastru nemovitostí zdarma?

Prohlížení a vyhledávání v mapách a základní informace o nemovitostech včetně jména a adresy vlastníka na internetu jsou bezplatné.

Poplatky se platí za úřední výpis poskytovaný buď v papírové podobě nebo elektronicky dálkovým přístupem, který obsahuje všechny informace o právních vztazích k nemovitosti, poplatek se může lišit podle rozsahu výpisu, obvykle je to 100 Kč.

Vyhledávání v českém katastru nemovitostí

Český katastr nemovitostí je vybaven pokročilou aplikací pro online vyhledávání informací.

Historie českého katastru nemovitostí

Elektronický informační systém se používá od roku 2001.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 15/06/2020