Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Niemcy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie niemiecki rejestr nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w niemieckim rejestrze nieruchomości (Grundbuch)?

Niemiecki rejestr nieruchomości zawiera informacje dotyczące sytuacji prawnej nieruchomości, takie jak dane o właścicielach oraz prawa rzeczowe osób trzecich do tych nieruchomości. Rejestr nieruchomości prowadzony jest przede wszystkim w wersji elektronicznej

Do rejestru nieruchomości dostęp mogą uzyskać jedynie osoby mogące wykazać związany z takim dostępem uzasadniony interes (szczególnie z powodów natury prawnej bądź gospodarczej). Muszą one w tym celu skontaktować się z urzędem rejestru nieruchomości, na którego obszarze znajduje się nieruchomość. Osoby te mogą również złożyć wniosek o otrzymanie wyciągu z rejestru nieruchomości.

Ograniczona grupa użytkowników może ponadto mieć dostęp do rejestru nieruchomości poprzez elektroniczny portal danego kraju związkowego. Do użytkowników tych należą niemieckie sądy, organy administracji publicznej, notariusze, instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Za kontrolę takiego dostępu odpowiedzialne są organy wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru nieruchomości w urzędzie rejestru gruntów jest bezpłatny. Zwykły wyciąg z rejestru nieruchomości kosztuje 10 EUR, uwierzytelniony odpis – 20 EUR. Opłacie podlega również dostęp i korzystanie z rejestru nieruchomości drogą elektroniczną.

W jaki sposób przeszukiwać niemiecki rejestr nieruchomości?

Wyszukiwanie w niemieckim rejestrze nieruchomości można prowadzić przy pomocy następujących kryteriów:

  • numer karty w rejestrze nieruchomości;
  • jednostka katastralna;
  • adres;
  • nazwisko właściciela.

Historia niemieckiego rejestru nieruchomości

Korzystając z danych rejestru nieruchomości można zwykle odtworzyć historię nieruchomości do początków XX wieku.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych papierowa wersja niemieckiego rejestru nieruchomości zastępowana była stopniowo wersją elektroniczną. Proces ten jest obecnie zakończony.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019