Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Danmark

Dette afsnit giver et overblik over Danmarks matrikelregister.


Hvad indeholder det danske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet danske matrikelregister (tingbogen) er tilgængeligt online (kun på dansk). Dette websted indeholder oplysninger om adgang, betaling og søgning.

Det danske matrikelregister kan kontaktes via e-mail på: Link åbner i nyt vinduetinglysning@domstol.dk

Er der gratis adgang til det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Hvordan søger jeg i det danske matrikelregister?

Se webstedet for registret.

Det danske matrikelregisters historie

Se webstedet for registret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 19/08/2019