Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri dalībvalstīs - Dānija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Dānijas zemesgrāmatu.


Ko Dānijas zemesgrāmata piedāvā?

Saite atveras jaunā logāDānijas zemesgrāmata ir pieejama tiešsaistē (tikai dāņu valodā). Informācija par piekļuvi, samaksu un meklēšanu pieejama zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Saziņai ar Dānijas zemesgrāmatu var izmantot e-pastu: Saite atveras jaunā logātinglysning@domstol.dk

Vai piekļuve Dānijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Kā veikt meklējumus zemesgrāmatā

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.

Dānijas zemesgrāmatas vēsture

Lūdzu skatīt zemesgrāmatas tīmekļa vietnē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 19/08/2019