Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Dania

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości w Danii.


Jakie informacje można znaleźć w duńskim rejestrze nieruchomości?

Link otworzy się w nowym oknieDuński rejestr nieruchomości jest dostępny w trybie online (tylko w języku duńskim). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępu, płatności i przeszukiwania prosimy wejść na stronę internetową rejestru.

Z duńskim rejestrem nieruchomości można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: Link otworzy się w nowym oknietinglysning@domstol.dk

Czy dostęp do duńskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.

W jaki sposób przeszukiwać duński rejestr nieruchomości

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.

Historia duńskiego rejestru nieruchomości

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej rejestru.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2019