Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Dánsko

V tejto časti sa uvádza prehľad informácií o katastri nehnuteľností Dánska.


Aké informácie obsahuje dánsky kataster nehnuteľností?

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky kataster nehnuteľností je dostupný online (len v dánskom jazyku). Informácie o prístupe, platbách a vyhľadávaní sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

Dánsky kataster nehnuteľností je možné kontaktovať e-mailom na: Odkaz sa zobrazí v novom oknetinglysning@domstol.dk

Je prístup do dánskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.

História dánskeho katastra nehnuteľností

Informácie sa uvádzajú na webovej stránke katastra.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 19/08/2019