Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Danmark

På den här sidan hittar du information om Danmarks fastighetsregister.


Vad innehåller fastighetsregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönsterdanska fastighetsregistret finns tillgängligt online (endast på danska). På webbplatsen för registret finns närmare information om tillgång, betalning och sökning.

Det danska fastighetsregistret kan kontaktas via e-post på: Länken öppnas i ett nytt fönstertinglysning@domstol.dk

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Hur man söker i fastighetsregistret

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Fastighetsregistrets historia

Se webbplatsen för fastighetsregistret.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/09/2013