Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Danmark

På den här sidan hittar du information om Danmarks fastighetsregister.


Vad innehåller fastighetsregistret?

Det Länken öppnas i ett nytt fönsterdanska fastighetsregistret finns tillgängligt online (endast på danska). På webbplatsen för registret finns närmare information om tillgång, betalning och sökning.

Det danska fastighetsregistret kan kontaktas via e-post på: Länken öppnas i ett nytt fönstertinglysning@domstol.dk

Är tillgången till företagsregistret kostnadsfri?

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Hur man söker i fastighetsregistret

Se webbplatsen för fastighetsregistret.

Fastighetsregistrets historia

Se webbplatsen för fastighetsregistret.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 19/08/2019