Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Estonsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Tento oddíl podává stručný přehled o katastru nemovitostí Estonska.


Jaké informace jsou k dispozici v estonském katastru nemovitostí?

Odkaz se otevře v novém okně.Estonský katastr nemovitostí je evidencí věcných práv a omezení, který třetím stranám poskytuje informace o nemovitém majetku, jenž je v něm registrován.

Katastr nemovitostí je zaměřen na zápis právních a faktických skutečností. Do katastru nemovitostí jsou zapsány všechny nemovitosti, nestanoví-li zákon jinak. Každá jednotlivá nemovitost má svůj samostatný záznam a je jí přiřazeno jedinečné číslo (registrační číslo majetku).

Katastr nemovitostí má čtyři části.

První oddíl obsahuje informace o složení nemovitosti:

 • katastrální číslo
 • způsob využití
 • místo;
 • zatížení (práva) zřízená pro zapsaný majetek
 • rozloha (velikost)
 • připojení a rozdělení nemovitého majetku;
 • sloučení s jinou zapsanou nemovitostí nebo oddělení části nemovitosti

Druhý oddíl obsahuje tyto informace o každém majetku:

 • držitel;
 • Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví, údaje o tom, zda je nemovitost ve spoluvlastnictví nebo ve společném vlastnictví; jména vlastníků;
 • Teoretická velikost podílů spoluvlastníků (společné jmění)

Třetí oddíl obsahuje tyto informace o každém majetku:

 • Omezení, tj. práva zatěžující majetek (vyjma hypotečních zástav)
 • Omezení vlastnictví
 • Poznámky týkající se těchto omezení
 • Práva omezující vlastníka volně nakládat s majetkem
 • Jiné poznámky týkající se vlastnictví (včetně omezení dispozičních práv osob, kterých se to týká) a výmaz či změna výše zmíněných záznamů

Čtvrtý oddíl obsahuje následující informace o každém majetku:

 • Držitelem hypotéky;
 • Peněžní hodnota hypotéky (dlužná částka)
 • poznámky týkající se hypotéky
 • změny záznamů
 • výmaz záznamů

Části rejstříku katastru nemovitostí jsou veřejné. Mohou je konzultovat každý. Pokud existuje oprávněný zájem, lze nahlédnout do spisu týkajícího se daného zapsaného majetku. Vlastníci nemovitostí, notáři, soudní vykonavatelé, soudy a orgány dozoru nemusí prokazovat existenci oprávněného zájmu.

Je přístup do estonského katastru nemovitostí zdarma?

Katastr nemovitostí je spravován elektronicky.

Rejstříky a katastry nemovitostí, které jsou součástí katastru nemovitostí, mohou být konzultovány u notáře nebo prostřednictvím systému vyhledávání.Odkaz se otevře v novém okně.https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriOdkaz se otevře v novém okně.https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Je zpoplatněna evidence katastru nemovitostí v kanceláři notáře nebo prostřednictvím vyhledávače.

K údajům je v elektronické listině bezplatný přístup:

 • vlastník nemovitosti – fyzická osoba i právní zástupce vlastníka nemovitosti
 • zákonný zástupce a opatrovník vlastníka nemovitosti
 • vlastníci bytových nemovitostí spolu s nemovitostmi a zástupci sdružení bytových domů.

Informace obsažené v katastru nemovitostí jsou přístupné prostřednictvím internetového vyhledávače, který poskytuje středisko rejstříků a informačních systémů. Používání vyhledávače je bezplatné. Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí všechny informace uvedené v části 1 katastru nemovitostí (katastrální číslo, způsob využití, rozloha a adresa). Za přístup ke specifičtějším informacím v katastru nemovitostí je účtován poplatek.

Poplatek činí 1 EUR za každé vyhledávání v položce vyhledávání. Poplatek za zpracování celé části rejstříku je 3 EUR.

Za položku v katastru nemovitostí, která je otevřena pro jakýkoli zapsaný majetek, je uvedena jakákoli položka vyhledávání:

 1. digitální údaje ve „složení personálu“;
 2. digitální údaje v oddíle „držitel“;
 3. digitální údaje v oddílech „Pay a omezení“ a oddíl 4 „Hypotéky“.

Poplatek za rešerši zahrnuje přístup k otevřené dokumentaci o majetku a vydání dokumentace, kterou obsahují.

Podrobné informace pro registraci dílů lze zobrazit v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.poplatky za služby, které jsou zde uvedeny. Tyto poplatky nepodléhají DPH.

Jak vyhledávat v estonském katastru nemovitostí

V databázi lze vyhledávat pomocí následujících vyhledávacích kritérií:

 • adresa;
 • katastrální číslo
 • jméno/název vlastníka
 • rodné číslo/registrační kód
 • číslo nemovitosti.

Je rovněž možné vyhledávat informace o neprávoplatných majitelích nebo oprávněných osobách.

Historie estonského katastru nemovitostí

Elektronická verze katastru nemovitostí obsahuje informace, která se datují zpět do roku 1994. Přechod na elektronickou verzi začal v létě 2010. Od roku 01.01.2015 jsou všechny katastry nemovitostí v elektronické podobě.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 29/05/2020