Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Estland

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

På den här sidan får du en kort översikt över Estlands fastighetsregister.


Vilken information innehåller Estlands fastighetsregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands fastighetsregister är en förteckning över ägarintressen och begränsade rättigheter, som ger tredje part information om registrerad fast egendom.

Fastighetsregistret omfattar både juridiska och faktiska omständigheter. All fast egendom registreras i registret, om inte lagen föreskriver annat. Varje enskild fastighet har en egen post och ett unikt nummer (registrerat fastighetsnummer).

Registret är uppdelat i fyra avdelningar.

Den första delen innehåller information om fastighetens sammansättning:

 • referens i fastighetsregistret.
 • referens i fastighetsregistret.
 • etableringsort.
 • begränsade rättigheter för den registrerade egendomen.
 • yta (storlek).
 • anslutning och uppdelning av fast egendom.
 • sammanslagning med en annan registrerad fastighet eller uppdelning av en del av en fastighet.

Den andra delen innehåller följande information för varje fastighet:

 • innehavare.
 • Om fastigheten är samägd, uppgifter om detta, huruvida fastigheten är samägd eller ägs gemensamt, ägarnas namn.
 • Nominell storlek på ägarnas andelar (gemensamt ägande).

Den tredje delen innehåller följande information för varje fastighet:

 • Begränsade rättigheter som belastar fastigheten (frånsett inteckningar).
 • Begränsningar i ägande.
 • Noteringar rörande sådana begränsningar.
 • Begränsningar av ägarens förfoganderätt.
 • Andra anmärkningar rörande äganderätt (inbegripet begränsningar av förfoganderätten över berörda personer) samt borttagande och ändring av de ovannämnda posterna.

Den fjärde delen innehåller följande information för varje fastighet:

 • Hypoteksinnehavare.
 • Hypoteksbelopp (utestående belopp).
 • anteckningar rörande hypoteket.
 • ändringar av inmatade uppgifter.
 • radering av inmatade uppgifter.

Registrets delar är offentliga. De kan konsulteras av vem som helst. Om det finns ett legitimt intresse, kan man också konsultera akten för en viss fastighet. Fastighetsägare, notarier, exekutionstjänstemän, domstolar och tillsynsmyndigheter behöver inte styrka ett sådant legitimt intresse.

Är tillgången till Estlands fastighetsregister kostnadsfri?

Fastighetsregistret är elektroniskt.

Registrets delar och de fastighetsregister som ingår i fastighetsregistret kan konsulteras hos notarius publicus eller genom ett söksystem.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Om du konsulterar registret hos en notarie eller via sökfunktionen tas en avgift ut.

Du kan få tillgång till uppgifterna gratis i e-charter:

 • ägare av fast egendom – en fysisk person och en juridisk företrädare för ägaren av en fastighet
 • rättslig företrädare och förmyndare för ägaren till den fasta egendomen
 • ägare av lägenhetsegendom med anknytning till fast egendom och en företrädare för ett lägenhetsförening.

Du kan hitta informationen i fastighetsregistret med hjälp av den sökfunktion på nätet som tillhandahålls av centrumet för register och information. Sökfunktionen är gratis. Sökresultaten visar alla uppgifter som anges i del 1 i fastighetsregistret (landregisterhänvisning, särskilda ändamål, område och adress). En avgift tas ut för tillgång till mer specifik information i fastighetsregistret.

Avgiften är 1 EUR för varje sökning efter ett sökord. Hela registret tar ut en avgift på 3 EUR.

Ett sökord är något av följande i registret för varje post:

 1. digitala uppgifter i avdelningen ”Sammansättning av personal”.
 2. digitala data i avsnittet ”Innehavare”.
 3. digitala uppgifter i avsnitten ”Avtal och begränsningar” och avsnitt 4 ”Hypotekslån”.

Avgiften för sökningar ger tillgång till öppnade fastighetsakter och utfärdande av den dokumentation de innehåller.

Du kan hitta detaljerade uppgifter om vilka delar av registret som kan konsulteras i enlighet med en Länken öppnas i ett nytt fönsterlista över serviceavgifter. Avgifterna omfattas inte av moms.

Hur man söker i Estlands fastighetsregister

Du kan söka i databasen med hjälp av följande sökkriterier:

 • adress.
 • referens i fastighetsregistret.
 • ägarens namn.
 • personlig identifieringskod/registreringskod.
 • fastighetsbeteckning.

Det är också möjligt att söka information om icke registrerade ägare och personer med rättigheter.

Det estniska fastighetsregistrets historia

Den elektroniska versionen av fastighetsregistret innehåller information från och med 1994. Övergången till den elektroniska versionen inleddes sommaren 2010. Sedan 01.01.2015 har alla markregister varit elektroniska.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 29/05/2020