Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kiinteistörekisterit - Viro

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Tässä osassa luodaan lyhyt katsaus Viron kiinteistörekisteriin.


Millaisia tietoja Viron kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron kiinteistörekisteri on rekisteri omistusoikeuksista ja rajoitetuista oikeuksista, ja se antaa kolmansille osapuolille tietoja rekisteröidystä kiinteistöstä.

Kiinteistörekisterissä on otettu huomioon sekä oikeudelliset että tosiasialliset olosuhteet. Siihen merkitään kaikki kiinteistöt, ellei laissa toisin määrätä. Jokainen yksittäinen kiinteistö merkitään erikseen rekisteriin, ja sille annetaan oma numero (kiinteistön numero).

Rekisterissä on neljä eri osaa.

Ensimmäisessä osiossa on tietoja kiinteistön koostumuksesta:

 • kiinteistörekisterinumero
 • käyttötarkoitus
 • sijainti;
 • rekisteröityä kiinteistöä koskevat rajoitetut oikeudet
 • pinta-ala (koko)
 • kiinteän omaisuuden liittäminen ja jakaminen;
 • yhdistäminen toiseen rekisteröityyn kiinteistöön tai kiinteistön osan erottaminen.

Toisessa osassa on seuraavat tiedot kustakin kiinteistöstä:

 • tukioikeuden haltija;
 • Kun kiinteistö on yhteisomistuksessa, tiedot siitä, onko yhteisomistus jaoton vai määräosainen, sekä omistajia koskevat tiedot
 • Määräosien suuruus, kun kyseessä on määräosainen yhteisomistus.

Kolmas osa sisältää seuraavat tiedot kustakin kiinteistöstä:

 • Rajoitetut oikeudet, jotka rasittavat kiinteistöä (paitsi kiinnitykset)
 • Omistusoikeuden rajoitukset
 • Näitä rajoituksia koskevat huomautukset
 • Omistajan määräämisoikeutta koskevat rajoitukset
 • Muut omistusoikeutta koskevat huomautukset, jotka koskevat muun muassa asianomaisten henkilöiden määräämisoikeuden rajoituksia sekä edellä mainittujen tietojen muuttamista ja poistamista.

Neljäs osa sisältää seuraavat tiedot kustakin kiinteistöstä:

 • Kiinnityksen haltija;
 • Kiinnityssumma, jos on kiinnitetty (maksamatta oleva summa)
 • mahdollista kiinnitystä koskevat huomautukset
 • tietoihin tehdyt muutokset
 • tietojen poistaminen.

Kiinteistörekisterin osat ovat julkisia. Kuka tahansa voi tutustua niihin. Jos asia koskee oikeutettua etua, voidaan tutustua tiettyä rekisteröityä omaisuutta koskevaan asiakirja-aineistoon. Kiinteistönomistajien, notaarien, haastemiesten, tuomioistuinten ja valvontaviranomaisten ei tarvitse näyttää toteen oikeutettua etua.

Onko Viron kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisteri on sähköisessä muodossa.

Kiinteistörekisteriin kuuluviin rekisterin osiin ja kiinteistörekistereihin voi tutustua notaarin toimistossa tai hakujärjestelmässä.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Kiinteistörekisteriin tutustumisesta peritään maksu notaarin toimistosta tai hakukoneesta.

Tiedot ovat saatavilla maksutta sähköisestä tilauskirjasta:

 • kiinteän omaisuuden omistaja – sekä luonnollinen henkilö että kiinteistön omistajan laillinen edustaja
 • kiinteistön omistajan laillinen edustaja ja holhooja
 • kiinteään omaisuuteen liittyvien asuntojen omistajat ja asunto-osuuskunnan edustaja.

Kiinteistörekisterin sisältämiin tietoihin voi tutustua rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskuksen tarjoaman verkossa toimivan hakukoneen kautta. Hakukoneen käyttö on maksutonta. Hakutuloksessa näkyvät kaikki kiinteistörekisterin osaan 1 merkityt tiedot (maarekisteriviite, erityistarkoitus, pinta-ala ja osoite). Tarkemmat tiedot ovat maksullisia.

Haun hinta on 1 euroa. Koko rekisterin näkemisestä peritään 3 euron maksu.

Haku on mikä tahansa seuraavista rekisteröidylle kiinteistölle avatussa kiinteistörekisterin osassa olevista tiedoista:

 1. digitaalinen data osiossa ”Henkilöstön kokoonpano”;
 2. digitaalinen data osiossa ”haltija”;
 3. digitaalinen data jaksoissa ”Yleissopimukset ja rajoitukset” ja 4 kohdassa ”Kiinnelainat”.

Hakumaksu sisältää pääsyn avattuihin kiinteistötiedostoihin ja niiden sisältämien asiakirjojen antamisen.

Rekisterin osia koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaantässä lueteltujen palvelumaksujen mukaisesti. Näistä maksuista ei kanneta arvonlisäveroa.

Hakujen tekeminen kiinteistörekisterissä

Tietokannasta voi tehdä hakuja seuraavilla hakukriteereillä:

 • osoite;
 • kiinteistörekisterinumero
 • omistajan nimi
 • henkilötunnus/rekisteritunnus
 • kiinteistön numero.

Lisäksi on mahdollista etsiä tietoja aiemmista omistajista ja valtuutetuista henkilöistä.

Viron kiinteistörekisterin historiaa

Sähköisen kiinteistörekisterin tietojärjestelmässä on tietoja vuodesta 1994 alkaen. Siirtyminen sähköiseen järjestelmään aloitettiin vuoden 2010 kesällä. Vuodesta 01.01.2015 lähtien kaikki maatiedostot ovat olleet sähköisiä.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 29/05/2020