Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Estonja

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet tal-Estonja.


X’informazzjoni jipprovdi r-reġistru tal-artijiet Estonjan?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr- Reġistru tal-Artijiet Estonjan huwa rekord ta’ interessi fi proprjetà u ta’ drittijiet ristretti, li jipprovdi lil partijiet terzi b’informazzjoni dwar proprjetà immobbli rreġistrata.

Ir-reġistru tal-artijiet jiffoka fuq ċirkostanzi kemm legali u fattwali. Il-proprjetà kollha tiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi. Kull proprjetà individwali għandha reġistrazzjoni indipendenti u hija mogħtija numru uniku (numru tal-proprjetà rreġistrata).

Ir-reġistru għandu erba’ partijiet.

L-ewwel taqsima fiha informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-proprjetà:

 • referenza tar-reġistru tal-artijiet;
 • l-iskop speċifiku;
 • post;
 • id-drittijiet ristretti stabbiliti għall-proprjetà rreġistrata;
 • l-erja (daqs);
 • il-konnessjoni u t-tqassim ta’ proprjetà immobbli;
 • amalgamazzjoni ma’ proprjetà rreġistrata oħra, jew terminazzjoni ta’ parti mill-proprjetà.

It-tieni taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • id-detentur;
 • Jekk il-proprjetà tkun proprjetà konġunta, dettalji ta’ dan; jekk il-proprjetà tkunx bi sjieda konġunta jew sjieda komuni; jew le;
 • Id-daqs kunċettwali tal-ishma tal-koproprjetarji (sjieda komuni);

It-tielet taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • Id-drittijiet ristretti li jkunu ta’ piż fuq il-proprjetà (ħlief ipoteki);
 • Restrizzjonijiet fuq is-sjieda;
 • Noti rigward tali restrizzjonijiet;
 • Restrizzjonijiet fuq id-dritt tas-sid li jiddisponi minnha;
 • Noti oħra rigward is-sjieda (inkluż restrizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-disponiment tal-persuni kkonċernati), u tħassir u emendi tar-reġistrazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Ir-raba’ taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • Id-detentur tal-ipoteka;
 • Il-valur monetarju tal-ipoteka (somma pendenti);
 • noti rigward l-ipoteka;
 • emendi tar-reġistrazzjonijiet;
 • tħassir tar-reġistrazzjonijiet.

Il-partijiet tar-reġistru tar-reġistru tal-artijiet huma pubbliċi. Jistgħu jiġu kkonsultati minn kulħadd. Fejn hemm dritt leġittmu, il-fajl dwar propjetà reġistrata partikolari jista’ jiġi kkonsultat. Is-sidien tal-propjetà, in-nutara, bailiffs, il-qrati u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni ma għandhomx għalfejn juri l-eżistenza ta’ interess leġittmu.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet Estonjan huwa mingħajr ħlas?

Ir-reġistru tal-artijiet jinżamm b’mod elettroniku.

Il-partijiet tar-reġistru u tar-reġistri tal-artijiet li jagħmlu parti mir-reġistru tal-artijiet jistgħu jiġu kkonsultati f’uffiċċju ta’ nutar jew permezz ta’ sistema ta’ tiftix.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Trid titħallas tariffa għall-konsultazzjoni tar-reġistru tal-artijiet f’uffiċċju ta’ nutar jew permezz tal-magna ta’ tiftix.

Id-dejta tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas fil-karta elettronika:

 • proprjetarju ta’ proprjetà immobbli — kemm persuna fiżika kif ukoll rappreżentant legali tas-sid tal-proprjetà immobbli
 • rappreżentant legali u gwardjan ta’ sid il-proprjetà immobbli
 • sidien ta’ proprjetajiet ta’ appartamenti konnessi ma’ proprjetà immobbli u rappreżentant ta’ għaqda ta’ appartamenti.

L-informazzjoni fir-reġistru tal-artijiet tista’ tiġi aċċessata mill-magna ta’ tiftix online provvduta miċ-Ċentru tar-Reġistri u s-Sistemi tal-Informazzjoni. L-użu tal-magna tat-tiftix huwa bla ħlas. Ir-riżultat tat-tiftixa juri l-informazzjoni kollha mdaħħla fil-Parti 1 tar-reġistru tal-artijiet (referenza tar-reġistru tal-artijiet, skop speċifiku, erja u indirizz). Trid titħallas tariffa għall-aċċess għal informazzjoni aktar speċifika fir-reġistru tal-artijiet.

It-tariffa hija ta EUR 1 għal kull oġġett ta’ tiftixa. It-tariffa biex wieħed jara l-parti kollha tar-reġistru hija ta’ EUR 3.

L-oġġett tat-tiftixa huwa wieħed minn din it-tip ta’ informazzjoni f’parti tar-reġistru tal-artijiet miftuħ għal kull propjetà reġistrata:

 1. data diġitali fit-taqsima “Kompożizzjoni tal-persunal”;
 2. data diġitali fit-taqsima “Detentur”;
 3. data diġitali ta’ taqsimiet “Patti u Restrizzjonijiet” u t-taqsima 4 “Ipoteki”.

It-tariffa għat-tiftixa tinkludi l-aċċess għall-fajls miftuħa tal-propjetà u l-ħruġ tad-dokumentazzjoni li tkun fihom.

Informazzjoni dettaljata dawr il-partijiet tar-reġistru tinsab flimkien Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamat-tariffi għas-servizzi mniżżla hawnhekk. Mhemmx VAT fuq dawn it-tariffi.

Kif issir tiftixa fir-reġistru tal-artijiet Estonjan

Tista’ tfittex fil-bażi tad-dejta permezz tal-kriterji tat-tiftix segwenti:

 • l-indirizz;
 • referenza tar-reġistru tal-artijiet;
 • isem tas-sid;
 • numru tal-identifikazzjoni personali/kodiċi tar-reġistru;
 • numru tal-proprjetà.

Huwa possibbli wkoll li wieħed ifittex għal informazzjoni dwar sidien mhux validi u persuni awtorizzati.

Storja tar-reġistru tal-artijiet Estonjan

Il-verżjoni elettronika tar-reġistru tal-artijiet fiha informazzjoni li tmur lura għall-1994. Il-bidla għall-verżjoni elettronika bdiet fis-sajf tal-2010. Mill-01.01.2015 ‘l hawn, il-fajls tal-artijiet kollha kienu elettroniċi.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/05/2020