Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kadasters in de lidstaten - Estland

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

In deze rubriek vindt u een kort overzicht van Estlands kadaster.


Welke informatie levert het Estse kadaster?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Estse kadaster is een register waarin de belangen en de rechten zijn beperkt, zodat derden informatie over geregistreerde onroerende goederen kunnen krijgen.

Het kadaster is toegespitst op zowel de juridische als de feitelijke omstandigheden. Alle goederen worden in het kadaster ingevoerd, tenzij in de wet anders is bepaald. Elk afzonderlijk onroerend goed heeft een onafhankelijke vermelding en krijgt een uniek nummer (geregistreerd vermogensnummer).

Het register bestaat uit vier delen.

Het eerste deel bevat informatie over de samenstelling van de goederen:

 • kadastrale aanduiding;
 • specifieke doeleinden;
 • locatie;
 • beperkte rechten die zijn vastgesteld voor de geregistreerde eigendom;
 • oppervlakte (oppervlakte);
 • de verbinding en verdeling van de onroerende goederen;
 • fusie met een andere geregistreerde eigendom, of het vertrek van een deel van een goed.

Het tweede deel bevat voor elk goed de volgende informatie:

 • houder;
 • Indien de eigendom zich in gezamenlijk eigendom bevindt, nadere gegevens over dat eigendom, of het goed gezamenlijk eigendom of gemeenschappelijk eigendom is, de naam van de eigenaar;
 • De nominale omvang van de aandelen van de mede-eigenaren (gemeenschappelijke eigendom);

Het derde deel bevat voor elk goed de volgende informatie:

 • De rechten op het onroerend goed te beperken (met uitzondering van hypotheken);
 • Eigendomsbeperkingen;
 • Wijst met betrekking tot dergelijke beperkingen op;
 • Beperkingen van het beschikkingsrecht van de eigenaar;
 • Andere aantekeningen met betrekking tot de eigendom (met inbegrip van beperkingen van de verwijderingsrechten van de betrokken personen), en de schrapping en wijziging van de bovengenoemde vermeldingen.

Het vierde deel bevat voor elk goed de volgende informatie:

 • De hypotheekhouder;
 • Monetaire waarde van de hypotheek (uitstaand bedrag);
 • nota’s betreffende de hypotheek;
 • wijzigingen van de vermeldingen;
 • schrapping van de tekst.

De gedeelten van het kadaster zijn openbaar. Zij kunnen door iedereen worden geraadpleegd. Indien er een rechtmatig belang is, kan het dossier voor een bepaalde geregistreerde eigenschap worden geraadpleegd. Eigenaren van onroerend goed, notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtbanken en toezichthoudende autoriteiten hoeven niet aan te tonen dat er een legitiem belang bestaat.

Is de toegang tot het Estse kadaster kosteloos?

Het kadaster wordt elektronisch bijgehouden.

De delen van het register en de kadasters die deel uitmaken van het kadaster kunnen worden geraadpleegd op het kantoor van een notaris of via een zoeksysteem.De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Er is een vergoeding voor het raadplegen van het kadaster in het kantoor van een notaris of via de zoekmachine.

De gegevens zijn kosteloos toegankelijk in het e-charter:

 • eigenaar van een onroerend goed — zowel een natuurlijke persoon als een wettelijke vertegenwoordiger van de eigenaar van een onroerend goed
 • wettelijke vertegenwoordiger en voogd van de eigenaar van het onroerend goed
 • eigenaren van appartementsgebouwen die verbonden zijn met een onroerend goed en een vertegenwoordiger van een appartementsgebouw.

De informatie in het kadaster is toegankelijk via de onlinezoekmachine van het centrum van de registers en informatiesystemen. Gebruik van de zoekmachine is gratis. Het zoekresultaat toont alle informatie die is opgenomen in deel 1 van het kadaster (kadastrale aanduiding, specifiek doel, gebied en adres). Voor de toegang tot meer specifieke informatie in het kadaster wordt een vergoeding in rekening gebracht.

De vergoeding bedraagt 1 EUR voor elke zoekactie. De vergoeding voor het zien van het gehele deel van het register bedraagt 3 EUR.

Een zoekitem is een van de volgende gegevens in een landregister dat voor elk geregistreerd eigendom is geopend:

 1. digitale gegevens in de rubriek „Samenstelling van het personeel”;
 2. digitale gegevens in de rubriek „Holder”;
 3. digitale gegevens van de hoofdstukken „convenanten en beperkingen” en hoofdstuk 4 „Hypotheken”.

De recherchetaks omvat de toegang tot de geopende eigendomsdossiers en de afgifte van de documentatie die zij bevatten.

Gedetailleerde informatie over de onderdelen van het register kan worden geraadpleegd overeenkomstig de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vermelde diensten. Deze vergoedingen zijn niet aan BTW onderworpen.

Hoe kunt u het Estse kadaster zoeken?

U kunt de databank doorzoeken aan de hand van de volgende zoekcriteria:

 • adres;
 • kadastrale aanduiding;
 • naam van de eigenaar;
 • persoonlijk identificatienummer/registratiecode;
 • het nummer van het onroerend goed.

Het is ook mogelijk om informatie te zoeken over niet-geldige eigenaren en gemachtigde personen.

Geschiedenis van het kadaster in Estland

De elektronische versie van het kadaster bevat informatie uit 1994. De overgang naar de elektronische versie begon in de zomer van 2010. Sinds 01.01.2015 zijn alle landbestanden elektronisch.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 29/05/2020