Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Estónsko

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

V tejto časti nájdete stručný prehľad katastra nehnuteľností Estónska.


Aké informácie poskytuje estónsky pozemkový register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónsky pozemkový register je evidencia vlastníckych záujmov a obmedzených práv, ktoré poskytujú tretím stranám informácie o registrovaných nehnuteľných nehnuteľnostiach.

Pozemkový register sa zameriava na právne a skutkové okolnosti. Všetok majetok sa zapisuje do katastra nehnuteľností, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Každý jednotlivý majetok má nezávislý záznam a dostáva jedinečné číslo (zapísané číslo nehnuteľnosti).

Register má štyri časti.

Prvá časť obsahuje informácie o zložení majetku:

 • označenie katastrov nehnuteľností;
 • špecifický účel;
 • miesto;
 • obmedzené práva stanovené pre zapísaný majetok;
 • plocha (veľkosť);
 • pripojenie a rozdelenie nehnuteľného majetku;
 • zlúčenie s iným majetkom alebo odčlenením časti majetku.

Druhý oddiel obsahuje tieto informácie o každom majetku:

 • vlastník;
 • Ak ide o majetok v spoločnom vlastníctve, údaje o takomto majetku; či je majetok v spoločnom vlastníctve alebo spoločnom vlastníctve; mená vlastníkov;
 • Nominálna veľkosť podielov spoluvlastníkov podielov (spoločné vlastníctvo);

Tretí oddiel obsahuje tieto informácie o každom majetku:

 • Obmedzené práva, ktoré zaťažujú majetok (okrem hypoték),
 • Obmedzenie vlastníctva;
 • Poznámky týkajúce sa takýchto obmedzení;
 • Obmedzenie dispozičného práva vlastníka;
 • Ostatné poznámky týkajúce sa vlastníctva (vrátane obmedzení práv dotknutých osôb na likvidáciu) a vymazanie a zmena uvedených zápisov.

Štvrtá časť obsahuje nasledujúce informácie pre každý majetok:

 • Vlastník hypotéky;
 • Peňažná hodnota hypotéky (nesplatená suma);
 • poznámky týkajúce sa hypotéky;
 • zmeny zápisov;
 • vypustenie údajov.

Časti registra katastra nehnuteľností sú verejné. Môže sa s nimi konzultovať ktokoľvek. Ak existuje oprávnený záujem, možno nahliadnuť do spisu pre daný registrovaný majetok. Vlastníci nehnuteľností, notári, exekútori, súdy a dozorné orgány nemusia preukázať existenciu oprávneného záujmu.

Je prístup do estónskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Pozemkový register sa uchováva v elektronickej podobe.

Časti registra a katastre nehnuteľností, ktoré sú súčasťou katastra nehnuteľností, možno nahliadnuť do úradu notára alebo prostredníctvom vyhľadávacieho systému.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriOdkaz sa zobrazí v novom oknehttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Poplatok za nahliadnutie do katastra nehnuteľností je spoplatnený vo funkcii notára alebo prostredníctvom vyhľadávača.

Údaje sú v elektronickej charte prístupné bezplatne:

 • majiteľ nehnuteľného majetku – fyzická osoba aj právny zástupca vlastníka nehnuteľného majetku
 • právny zástupca a opatrovník vlastníka nehnuteľného majetku
 • vlastníci obytných nehnuteľností pripojených k nehnuteľnému majetku a zástupca bytového združenia.

Informácie obsiahnuté v katastri nehnuteľností sú dostupné prostredníctvom internetového vyhľadávača zriadeného strediskom registrov a informačných systémov. Použitie vyhľadávača je bezplatné. Výsledok vyhľadávania zobrazuje všetky informácie uvedené v časti 1 pozemkového registra (referenčný a špecifický účel, oblasť a adresa). Za prístup k konkrétnejším informáciám v katastri nehnuteľností sa účtuje poplatok.

Poplatok je 1 EUR za každé vyhľadávanie predmetu vyhľadávania. Poplatok za vyhľadanie celej časti registra je 3 EUR.

Vyhľadávacia položka je niektorá z týchto informácií v časti pozemkovej knihy otvorenej pre akýkoľvek registrovaný majetok:

 1. digitálne údaje v oddiele „Zloženie personálu“;
 2. digitálne údaje v časti „Držiteľ“;
 3. digitálne údaje častí „pakty a obmedzenia“ a oddielu 4 „Hypotéky“.

Poplatok za rešerš zahŕňa prístup k otvoreným súborom majetku a k vydaniu dokumentácie, ktorú obsahujú.

Podrobné informácie o častiach registra je možné konzultovať v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom okneuvedenými poplatkami za služby. Tieto poplatky nepodliehajú DPH.

Ako vyhľadávať v estónskom pozemnom registri

Databázu môžete vyhľadávať pomocou týchto kritérií vyhľadávania:

 • adresa;
 • označenie katastrov nehnuteľností;
 • meno vlastníka;
 • osobné identifikačné číslo/registračný kód;
 • číslo nehnuteľnosti.

Takisto je možné vyhľadať informácie o neplatných vlastníkoch a oprávnených osobách.

História estónskeho katastra nehnuteľností

Elektronická verzia katastra nehnuteľností obsahuje informácie z roku 1994. Prechod na elektronickú verziu sa začal v lete 2010. Od roku 01.01.2015 boli všetky pozemkové spisy elektronicky.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 29/05/2020