Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Estonja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet tal-Estonja.


X’informazzjoni jipprovdi r-reġistru tal-artijiet Estonjan?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr- Reġistru tal-Artijiet Estonjan huwa rekord ta’ interessi fi proprjetà u ta’ drittijiet ristretti, li jipprovdi lil partijiet terzi b’informazzjoni dwar proprjetà immobbli rreġistrata.

Ir-reġistru tal-artijiet jiffoka fuq ċirkostanzi kemm legali u fattwali. Il-proprjetà kollha tiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi. Kull proprjetà individwali għandha reġistrazzjoni indipendenti u hija mogħtija numru uniku (numru tal-proprjetà rreġistrata).

Ir-reġistru għandu erba’ partijiet.

L-ewwel taqsima fiha informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-proprjetà:

 • referenza tar-reġistru tal-artijiet;
 • l-iskop speċifiku;
 • post;
 • id-drittijiet ristretti stabbiliti għall-proprjetà rreġistrata;
 • l-erja (daqs);
 • il-konnessjoni u t-tqassim ta’ proprjetà immobbli;
 • amalgamazzjoni ma’ proprjetà rreġistrata oħra, jew terminazzjoni ta’ parti mill-proprjetà.

It-tieni taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • id-detentur;
 • Jekk il-proprjetà tkun proprjetà konġunta, dettalji ta’ dan; jekk il-proprjetà tkunx bi sjieda konġunta jew sjieda komuni; jew le;
 • Id-daqs kunċettwali tal-ishma tal-koproprjetarji (sjieda komuni);

It-tielet taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • Id-drittijiet ristretti li jkunu ta’ piż fuq il-proprjetà (ħlief ipoteki);
 • Restrizzjonijiet fuq is-sjieda;
 • Noti rigward tali restrizzjonijiet;
 • Restrizzjonijiet fuq id-dritt tas-sid li jiddisponi minnha;
 • Noti oħra rigward is-sjieda (inkluż restrizzjonijiet dwar id-drittijiet tad-disponiment tal-persuni kkonċernati), u tħassir u emendi tar-reġistrazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Ir-raba’ taqsima fiha l-informazzjoni li ġejja għal kull proprjetà:

 • Id-detentur tal-ipoteka;
 • Il-valur monetarju tal-ipoteka (somma pendenti);
 • noti rigward l-ipoteka;
 • emendi tar-reġistrazzjonijiet;
 • tħassir tar-reġistrazzjonijiet.

Il-partijiet tar-reġistru tar-reġistru tal-artijiet huma pubbliċi. Jistgħu jiġu kkonsultati minn kulħadd. Fejn hemm dritt leġittmu, il-fajl dwar propjetà reġistrata partikolari jista’ jiġi kkonsultat. Is-sidien tal-propjetà, in-nutara, bailiffs, il-qrati u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni ma għandhomx għalfejn juri l-eżistenza ta’ interess leġittmu.

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet Estonjan huwa mingħajr ħlas?

Ir-reġistru tal-artijiet jinżamm b’mod elettroniku.

Il-partijiet tar-reġistru u tar-reġistri tal-artijiet li jagħmlu parti mir-reġistru tal-artijiet jistgħu jiġu kkonsultati f’uffiċċju ta’ nutar jew permezz ta’ sistema ta’ tiftix.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Trid titħallas tariffa għall-konsultazzjoni tar-reġistru tal-artijiet f’uffiċċju ta’ nutar jew permezz tal-magna ta’ tiftix.

Id-dejta tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas fil-karta elettronika:

 • proprjetarju ta’ proprjetà immobbli — kemm persuna fiżika kif ukoll rappreżentant legali tas-sid tal-proprjetà immobbli
 • rappreżentant legali u gwardjan ta’ sid il-proprjetà immobbli
 • sidien ta’ proprjetajiet ta’ appartamenti konnessi ma’ proprjetà immobbli u rappreżentant ta’ għaqda ta’ appartamenti.

L-informazzjoni fir-reġistru tal-artijiet tista’ tiġi aċċessata mill-magna ta’ tiftix online provvduta miċ-Ċentru tar-Reġistri u s-Sistemi tal-Informazzjoni. L-użu tal-magna tat-tiftix huwa bla ħlas. Ir-riżultat tat-tiftixa juri l-informazzjoni kollha mdaħħla fil-Parti 1 tar-reġistru tal-artijiet (referenza tar-reġistru tal-artijiet, skop speċifiku, erja u indirizz). Trid titħallas tariffa għall-aċċess għal informazzjoni aktar speċifika fir-reġistru tal-artijiet.

It-tariffa hija ta EUR 1 għal kull oġġett ta’ tiftixa. It-tariffa biex wieħed jara l-parti kollha tar-reġistru hija ta’ EUR 3.

L-oġġett tat-tiftixa huwa wieħed minn din it-tip ta’ informazzjoni f’parti tar-reġistru tal-artijiet miftuħ għal kull propjetà reġistrata:

 1. data diġitali fit-taqsima “Kompożizzjoni tal-persunal”;
 2. data diġitali fit-taqsima “Detentur”;
 3. data diġitali ta’ taqsimiet “Patti u Restrizzjonijiet” u t-taqsima 4 “Ipoteki”.

It-tariffa għat-tiftixa tinkludi l-aċċess għall-fajls miftuħa tal-propjetà u l-ħruġ tad-dokumentazzjoni li tkun fihom.

Informazzjoni dettaljata dawr il-partijiet tar-reġistru tinsab flimkien Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamat-tariffi għas-servizzi mniżżla hawnhekk. Mhemmx VAT fuq dawn it-tariffi.

Kif issir tiftixa fir-reġistru tal-artijiet Estonjan

Tista’ tfittex fil-bażi tad-dejta permezz tal-kriterji tat-tiftix segwenti:

 • l-indirizz;
 • referenza tar-reġistru tal-artijiet;
 • isem tas-sid;
 • numru tal-identifikazzjoni personali/kodiċi tar-reġistru;
 • numru tal-proprjetà.

Huwa possibbli wkoll li wieħed ifittex għal informazzjoni dwar sidien mhux validi u persuni awtorizzati.

Storja tar-reġistru tal-artijiet Estonjan

Il-verżjoni elettronika tar-reġistru tal-artijiet fiha informazzjoni li tmur lura għall-1994. Il-bidla għall-verżjoni elettronika bdiet fis-sajf tal-2010. Mill-01.01.2015 ‘l hawn, il-fajls tal-artijiet kollha kienu elettroniċi.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 29/05/2020