Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Estonia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie estoński rejestr nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w estońskim rejestrze nieruchomości?

Link otworzy się w nowym oknieEstoński rejestr nieruchomości zawiera informacje dotyczące praw własności i ograniczonych praw rzeczowych; osoby trzecie mogą znaleźć tutaj informacje na temat nieruchomości wpisanych do rejestru.

Rejestr nieruchomości zawiera dane dotyczące przede wszystkim stanu prawnego i faktycznego wpisanych do niego nieruchomości. Do rejestru wpisuje się wszystkie nieruchomości, o ile prawo nie stanowi inaczej. Każda nieruchomość ma osobną kartę i nadaje się jej niepowtarzalny numer (numer rejestracji nieruchomości).

Rejestr podzielony jest na cztery działy.

Pierwsza część zawiera informacje na temat składu nieruchomości:

 • sygnatura w rejestrze;
 • przeznaczenie gruntu;
 • lokalizacja;
 • ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz danej nieruchomości;
 • powierzchnia (wielkość);
 • podłączenie i podział nieruchomości;
 • połączenie z inną zarejestrowaną nieruchomością lub z likwidacją części nieruchomości.

Sekcja druga zawiera następujące informacje dotyczące każdej nieruchomości:

 • posiadacz;
 • Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności – dane współwłaścicieli; wskazanie, czy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności łącznej czy współwłasności w częściach ułamkowych; imiona i nazwiska właścicieli;
 • Wielkość udziałów współwłaścicieli (współwłasność w częściach ułamkowych).

Trzecia część zawiera następujące informacje dotyczące każdej nieruchomości:

 • Ograniczone prawa rzeczowe obciążające daną nieruchomość (z wyjątkiem hipotek);
 • Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa własności;
 • Adnotacje dotyczące takich ograniczeń;
 • Ograniczenia prawa właściciela do zbycia nieruchomości;
 • Inne informacje dotyczące własności (w tym ograniczenia dotyczące praw do rozporządzania danymi osób) oraz skreślenia i zmiany wyżej wymienionych pozycji.

Sekcja czwarta zawiera następujące informacje dotyczące każdej nieruchomości:

 • Podmiot obciążony hipoteką;
 • Wysokość zobowiązań hipotecznych (kwota pozostała do spłacenia);
 • adnotacje dotyczące hipoteki;
 • zmiany wpisów;
 • wykreślone wpisy.

Część rejestru nieruchomości jest ogólnodostępna. Mogą być one konsultowane przez każdego. Podmioty, który mają uzasadniony interes, mogą uzyskać dostęp do akt dotyczących konkretnej nieruchomości wpisanej do rejestru. Właściciele nieruchomości, notariusze, komornicy, sądy oraz organy nadzoru nie muszą udowadniać istnienia uzasadnionego interesu.

Czy dostęp do estońskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Rejestr nieruchomości prowadzi się w formie elektronicznej.

Część rejestru i księgi wieczyste, które stanowią część rejestru nieruchomości, mogą być przeglądane w siedzibie notariusza lub w systemie wyszukiwania.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.notar.ee/et/notarid/nimekiriLink otworzy się w nowym okniehttps://kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.aspx Za korzystanie z rejestru nieruchomości w kancelarii notarialnej lub z wykorzystaniem wyszukiwarki pobierana jest opłata.

Dostęp do danych można uzyskać bezpłatnie w karcie elektronicznej:

 • właściciel nieruchomości – zarówno osoba fizyczna, jak i przedstawiciel prawny właściciela nieruchomości
 • przedstawiciel prawny i opiekun właściciela nieruchomości
 • właściciele nieruchomości związanych z nieruchomościami oraz przedstawiciel stowarzyszenia mieszkaniowego.

Z informacjami zawartymi w rejestrze nieruchomości można się zapoznać za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej udostępnionej przez Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych. Korzystanie z wyszukiwarki jest bezpłatne. Wyniki wyszukiwania wyświetlają wszystkie informacje wpisane w części 1 rejestru gruntów (numer w rejestrze gruntów, cel szczegółowy, obszar i adres). Za dostęp do bardziej szczegółowych informacji znajdujących się w rejestrze pobierana jest opłata.

Opata wynosi 1 EUR za każdą pozycję wyszukiwania. Opłata za oglądanie całej części rejestru wynosi 3 EUR.

Pozycją wyszukiwania jest każda ze wskazanych poniżej informacji zawarta w dziale rejestru nieruchomości, który został utworzony dla danej nieruchomości:

 1. dane cyfrowe w sekcji „Skład personelu”;
 2. dane cyfrowe w sekcji „posiadacza”;
 3. danych cyfrowych z sekcji „Pakty i ograniczenia” oraz sekcji 4 „Pokrycie”.

Opłata za wyszukiwanie obejmuje dostęp do akt nieruchomości oraz wydawanie odpisów dokumentów, które się w nich znajdują.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działów rejestru oraz związanych z dostępem do Link otworzy się w nowym oknienich można uzyskać tutaj. Opłaty te nie są objęte VAT.

W jaki sposób można przeszukiwać estoński rejestr nieruchomości?

Bazę danych można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 • adres;
 • sygnatura w rejestrze;
 • imię i nazwisko właściciela;
 • numer identyfikacji osobowej/numer rejestracji;
 • numer nieruchomości.

Istnieje również możliwość wyszukiwania informacji na temat nieprawowitych właścicieli oraz osób upoważnionych.

Historia estońskiego rejestru nieruchomości

Elektroniczna wersja rejestru nieruchomości zawiera informacje od 1994 r. Migracja danych do elektronicznej wersji rejestru rozpoczęła się latem 2010 r. Od 01.01.2015 r. wszystkie pliki są elektroniczne.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 29/05/2020