Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri dalībvalstīs - Igaunija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats pār Igaunijas zemesgrāmatu.


Kāda informācija ir ietverta Igaunijas zemesgrāmatā?

Saite atveras jaunā logāIgaunijas zemesgrāmata ir īpašumtiesību un ierobežotu tiesību reģistrs, kurā trešām pusēm pieejama informācija par reģistrētu nekustamo īpašumu.

Zemesgrāmatā ir uzrādīti gan juridiski, gan faktiski apstākļi. Zemesgrāmatā reģistrē visus īpašumus, ja vien tiesību aktos nav paredzēts citādi. Katram īpašumam ir izveidots atsevišķs ieraksts un piešķirts unikāls numurs (reģistrēta īpašuma numurs).

Zemesgrāmata ir iedalīta četrās daļās.

Pirmajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • zemesgrāmatas atsauce;
 • īpašais mērķis;
 • atrašanās vieta;
 • reģistrētajam īpašumam par labu noteiktas ierobežotas tiesības;
 • platība (lielums);
 • apvienošana un sadalīšana;
 • saplūšana ar citu reģistrētu īpašumu vai īpašuma daļas atšķiršana.

Otrajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • īpašnieks;
 • ja ir vairāki īpašnieki, sīkas ziņas par to; informācija par to, vai īpašums ir līdzīpašums vai kopīpašums; īpašnieku vārdi, uzvārdi;
 • kopīpašniekiem piederošo domājamo daļu lielums (kopīpašums).

Trešajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • ierobežotas tiesības jeb apgrūtinājumi (izņemot hipotēku);
 • īpašumtiesību ierobežojumi;
 • atzīmes, kas attiecas uz šādiem ierobežojumiem;
 • ierobežojumi īpašnieka tiesībām uz atbrīvošanos no īpašuma;
 • citas atzīmes, kas attiecas uz īpašumtiesībām (tostarp attiecīgu personu tiesību ierobežojumiem atbrīvoties no īpašuma), zemesgrāmatas datu dzēšanu un tajos izdarītiem grozījumiem.

Ceturtajā daļā ietilpst šāda informācija par katru reģistrēto īpašumu:

 • hipotēkas turētājs;
 • hipotēkas vērtība naudā (parāda summa);
 • atzīmes, kas attiecas uz hipotēku;
 • zemesgrāmatā izdarītie grozījumi;
 • dzēstie zemesgrāmatas dati.

Visas zemesgrāmatas daļas ir publiski pieejamas, un tām var piekļūt ikviens interesents. Ar konkrēta nekustamā īpašuma lietu var iepazīties gadījumos, kad pastāv leģitīma interese. Šādas leģitīmas intereses esamība nav jāpierāda nekustamo īpašumu īpašniekiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, tiesām un uzraudzības iestādēm.

Vai piekļuve Igaunijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Zemesgrāmata tiek glabāta elektroniskā formā.

Zemesgrāmatas daļas un tajā reģistrēto nekustamo īpašumu lietas var aplūkot Saite atveras jaunā logāzemesgrāmatu nodaļās, Saite atveras jaunā logānotāru birojos vai, izmantojot Saite atveras jaunā logāmeklētājprogrammu. Zemesgrāmatu nodaļās zemesgrāmatu var aplūkot bez maksas. Īpašnieki var bez maksas iepazīties ar informāciju par sevi un savu īpašumu, izmantojot Saite atveras jaunā logāvalsts portālu. Lai zemesgrāmatu aplūkotu notāru birojos vai meklētājprogrammā, ir noteikta maksa.

Zemesgrāmatā ietverto informāciju var aplūkot, izmantojot Reģistru un informācijas sistēmu centra izveidoto meklētājprogrammu. Šīs meklētājprogrammas izmantošana ir bez maksas. Meklēšanas rezultāti sniedz visu informāciju, kas iekļauta zemesgrāmatas pirmajā daļā (zemesgrāmatas atsauce, īpašais mērķis, platība un adrese). Lai piekļūtu konkrētākai informācijai zemesgrāmatā, jāmaksā noteikta maksa.

Maksa ir EUR 1 par katra parametra meklēšanu.

Meklēšanas parametrs ir šāda veida informācija, kas iekļauta kāda reģistrēta nekustamā īpašuma zemesgrāmatas daļā:

digitālie dati pirmajā daļā (īpašuma sastāvs);

digitālie dati otrajā daļā (īpašnieks);

digitālie dati trešajā daļā (apgrūtinājumi un ierobežojumi) un ceturtajā daļā (hipotēkas).

Maksa par meklēšanu sedz piekļuvi atvērtām īpašumu lietām un tajās ietverto dokumentu izsniegšanu.

Ar sīkāku informāciju no zemesgrāmatas daļām var iepazīties par šim pakalpojumiem noteiktu maksu, kas norādītas Saite atveras jaunā logāšeit. Šai maksai nepiemēro PVN.

Kā veikt meklēšanu Igaunijas zemesgrāmatā?

Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • adrese;
 • zemesgrāmatas atsauce;
 • īpašnieka vārds, uzvārds;
 • personas kods/reģistra kods;
 • īpašuma nosaukums;
 • īpašuma numurs;
 • zemesgrāmatas nodaļa.

Iespējams arī meklēt informāciju par neapstiprinātiem īpašniekiem un pilnvarotām personām.

Igaunijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmatas elektroniskajā versijā informācija pieejama, sākot no 1994. gada. Pāreja uz elektronisko versiju sākās 2010. gada vasarā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 14/05/2019