Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemljišne knjige u državama članicama - Engleska i Wales

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ovaj odjeljak donosi uvod u zemljišne knjige Engleske i Walesa.


Koji su podaci dostupni u zemljišnim knjigama Engleske i Walesa?

U zemljišne se knjige upisuje vlasništvo nad zemljištem i nekretninama u Engleskoj i Walesu. Naš je moto „Jamstvo i zaštita vašeg prava na zemljište i prava vlasništva.”

Sljedeće su vrijednosti odlike našeg rada:

  • pružanje jamstva
  • neovisnost
  • poticanje inovacija
  • profesionalnost.

Glavna je uloga Zemljišnoknjižnog ureda pružanje jamstva i izgradnja povjerenja u tržište nekretnina. Na zemljišnim se knjigama Engleske i Walesa temelji vlasništvo nad nekretninama u vrijednosti većoj od 4 bilijuna funti, od čega se više od bilijun funti odnosi na hipoteke. Zemljišnoknjižni ured ima više od 150 godina iskustva u vođenju zemljišnih knjiga, a uslijed poboljšane je učinkovitosti sada 99 % informacija i 73 % usluga upisa dostupno na internetu. U tijeku je izrada suvremene digitalne platforme za zemljišta i nekretnine kako bi se zemljišne knjige u potpunosti digitalizirale. Time će se Zemljišnoknjižnom uredu olakšati rad, a korisnicima pružiti moderne i učinkovite usluge.

Je li pristup zemljišnim knjigama Engleske i Walesa besplatan?

Za svaku se uslugu plaća zakonska pristojba. Za pristup na internetu ne plaća se pristojba, a većina internetskih usluga jeftinija je od usluga dostupnih poštom.

Način pretraživanja zemljišnih knjiga Engleske i Walesa

Pristup na internetu:

Poslovnim e-uslugama poslovnim se korisnicima omogućuje podnošenje zahtjeva za upis zemljišta i nekretnina te pretraživanje tzv. „indeksne” karte na internetu. Jednako tako, s pomoću besplatne usluge pretraživanja MapSearch korisnici poslovnih e-usluga mogu bez čekanja:

  • provjeriti jesu li zemljište ili nekretnina u Engleskoj i Walesu upisani u zemljišne knjige
  • pribaviti broj vlasničkog lista
  • saznati je li posjed u trajnom vlasništvu ili zakupu.

Korisnici poslovnih e-usluga moraju ispuniti uvjete za korištenje, registrirati se kao korisnici i imati otvoren tekući račun za izravno terećenje u banci ili stambenoj štedionici u UK-u.Poveznica se otvara u novom prozoruPrijavite se u poslovne e-usluge.

Usluga traženja nekretnina namijenjena je građanima i malim poduzećima. Pretraživanjem po adresi mogu saznati tko je vlasnik nekretnine ili zemljišta, dokle se protežu njegove opće granice i je li u opasnosti od poplave. Korisnici usluge moraju se registrirati i platiti kreditnom ili debitnom karticom. Prijavite se u Poveznica se otvara u novom prozoruuslugu traženja nekretnina.

Izvadci iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana izdani putem poslovne e-usluge su „službeni primjerci” te se stoga prihvaćaju kao dokaz u sudskom postupku. Na informacije dostupne putem usluge MapSearch ne primjenjuje se osiguranje od odgovornosti.

Izvadci iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana izdani putem usluge traženja nekretnina nisu službeni primjerci.

Pristup uslugama putem pošte:

Zahtjev za službene izvatke iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana moguće je poslati poštom koristeći Poveznica se otvara u novom prozoruobrasce OC1 (za zemljišne knjige) i OC2 (za isprave). Ti se obrasci od Zemljišnoknjižnog ureda mogu dobiti besplatno poštom ili na internetu. Službeni izvadci prihvaćaju se kao dokaz u sudskom postupku.

Ako podatke o nekretnini ne možete pronaći na internetu, možete i poštom poslati obrazac za pretraživanje tzv. „indeksne” karte (SIM) kako biste saznali je li zemljište upisano te u tom slučaju dobili broj vlasničkog lista. Potrebno je platiti pristojbu utvrđenu važećim Pravilnikom o pristojbama Zemljišnoknjižnog ureda.

Knjige tereta na zemljištu moguće je pretraživati putem pošte ili poslovnih e-usluga na internetu koristeći obrazac Poveznica se otvara u novom prozoruK15 ili Poveznica se otvara u novom prozoruK16 (isključivo za pretraživanje unosa o bankrotu).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 25/07/2017