Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Anglicko a Wales

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

V tejto časti nájdete informácie o katastri nehnuteľností Anglicka a Walesu.


Aké informácie obsahuje kataster nehnuteľností Anglicka a Walesu?

V katastri sa vedú záznamy o vlastníctve pozemkov a nehnuteľností v Anglicku a vo Walese. Našim mottom je „Vaše pozemkové a vlastnícke práva: zaručené a chránené.“

Naše hodnoty sú:

  • poskytujeme istotu,
  • integrita,
  • sme motorom inovácie,
  • poskytujeme profesionálne služby.

Kataster nehnuteľností zabezpečuje životne dôležitú funkciu poskytovania záruky a dôvery na trhu s nehnuteľnosťami, pričom zastrešuje vlastnícke práva v hodnote viac ako 4 bil. GBP v Anglicku a vo Walese vrátane viac ako 1 bilióna hypoték. Kataster nehnuteľností má viac ako 150 rokov praxe s vedením katastra a postupom času sa stáva čoraz efektívnejším – 99 % našich informácií a 73 % našich registračných služieb sa predkladá online. Pracujeme na vytvorení plne digitalizovaného katastra. Táto transformácia spočíva vo vybudovaní modernej digitálnej platformy pre pozemky a nehnuteľnosti na podporu katastra a s cieľom zabezpečiť moderné, efektívne služby pre zákazníkov.

Je prístup do katastra nehnuteľností Anglicka a Walesu bezplatný?

Za každú službu sa platí zákonný poplatok. Zriadenie online prístupu je zadarmo a väčšina online služieb stojí menej než služby sprostredkúvané poštou.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Anglicka a Walesu

Online prístup:

Firemní používatelia môžu predkladať žiadosti o registráciu pozemkov a nehnuteľností alebo požiadať o vyhľadávanie na indexovanej mape (search of the index map) online cez elektronické služby pre podnikateľov (Business e-Services). Používatelia elektronických služieb pre podnikateľov môžu kedykoľvek využiť našu bezplatnú službu MapSearch na:

  • kontrolu toho, či je majetok (pozemok alebo nehnuteľnosť) v Anglicku alebo vo Walese registrovaný,
  • získanie čísla listu vlastníctva,
  • zistenie toho, či ide o držbu odvodenú od vlastníctva (freehold) alebo od prenájmu (leasehold),

Používatelia elektronických služieb pre podnikateľov musia spĺňať podmienky používania, zaregistrovať sa ako používatelia a musia mať otvorený účet umožňujúci variabilné priame inkasné platby v banke alebo stavebnej spoločnosti v Spojenom kráľovstve.Odkaz sa zobrazí v novom okne Prihlásenie do elektronických služieb pre podnikateľov (business e-services).

Služba vyhľadania nehnuteľností (Find a Property service) je určená verejnosti a takisto ju využívajú malé podniky. Ponúka vyhľadávanie vlastníka pozemku alebo nehnuteľnosti pomocou adresy a informácie o hraniciach pozemkov a nehnuteľností a o tom, či sú ohrozené povodňami. Používatelia sa musia zaregistrovať a zaplatiť za túto službu kreditnou alebo debetnou kartou. Prihlásenie do služby Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadania nehnuteľností.

Kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp získané cez elektronické služby pre podnikateľov sú „úradnými kópiami“ a na súde sa môžu použiť ako dôkaz. Služba MapSearch sa za poskytnuté informácie nezaručuje.

Kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp získaných cez službu vyhľadania nehnuteľností (Find a Property service) nie sú úradnými kópiami.

Poštovný prístup:

O úradné kópie výpisov z katastra a katastrálnych máp môžete požiadať písomne na Odkaz sa zobrazí v novom oknetlačivách OC1 (pre výpisy z katastra) a OC2 (pre dokumenty). Kataster nehnuteľností poskytuje tieto tlačivá bezplatne poštou alebo na internete. Úradné kópie sa na súde môžu použiť ako dôkaz.

Ak nedokážete nájsť informácie o nehnuteľnosti na internete, môžete poštou zaslať požiadavku o tzv. vyhľadávanie na indexovanej mape (search of the index map) (tlačivo SIM), aby ste zistili, či je nehnuteľnosť zaregistrovaná – v takom prípade dostanete číslo listu vlastníctva. Za túto službu sa účtuje poplatok na základe sadzobníka Katastra nehnuteľností.

O vyhľadanie záznamu v registroch vecných bremien môžete požiadať poštou alebo online cez elektronické služby pre podnikateľov (business e-services) vyplnením tlačiva Odkaz sa zobrazí v novom okneK15 alebo (výlučne pre vyhľadanie záznamov o insolvenčných konaniach) Odkaz sa zobrazí v novom okneK16.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/07/2017