Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Finlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie fiński rejestr nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze nieruchomości?

Link otworzy się w nowym oknieFiński rejestr nieruchomości utrzymuje i prowadzi Krajowy Urząd Geodezji.

Rejestr obejmuje zarówno uwarunkowania prawne dotyczące nieruchomości, m.in. obowiązujące przepisy prawa oraz okoliczności faktyczne, takie jak nazwisko/nazwę właściciela nieruchomości. Krajowy system informacji o nieruchomościach zawiera wszystkie informacje wprowadzone do fińskiego rejestru katastralnego i rejestru nieruchomości, w którym wpisano tytuł prawny, hipoteki i inne obciążenia.

Danych z mapy katastralnej dostarcza fiński Krajowy Urząd Geodezji, a 86 gmin prowadzi rejestry map katastralnych dla obszarów objętych ich planami miejskimi. Prowadzenie rejestru nieruchomości będzie należało do sądów rejonowych do dnia 31 grudnia 2009 r., a począwszy od 1 stycznia 2010 r. będzie to zadanie Krajowego Urzędu Geodezji. Z systemu korzystają wszyscy, którym systematycznie potrzebne są aktualne dane katastralne, w tym banki, różne organy władzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i notariusze.

Czy dostęp do fińskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Nie, dostęp nie jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr nieruchomości

Dostępne wyszukiwania

Wyszukiwanie według mapy, identyfikatora jednostki rejestrowej lub nazwiska/nazwy, adresu, jednostki administracyjnej (gmina, obszar podmiejski/wieś) i identyfikatora przedsiębiorstwa.

Dostępne informacje

Można znaleźć informacje dotyczące:

 • własności;
 • tytułu prawnego;
 • hipotek i obciążeń;
 • dzierżawy;
 • służebności;
 • informacji geodezyjnych.

Rejestr zawiera także dane dotyczące jednostki rejestrowej, wpisanego do rejestru właściciela i jego adresu, oraz ewentualnych ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości, a także właścicieli zbytych udziałów w nieruchomości; hipoteki, służebności i obciążenia jednostki rejestrowej, wpisanej do rejestru dzierżawy.

Dostępne produkty

 • wyciąg z katastru;
 • dokument poświadczający tytuł do nieruchomości;
 • dokument poświadczający występowanie hipotek i obciążeń;
 • dokument poświadczający zawarcie umowy dzierżawy;
 • wyciąg z aktu zbycia udziału w nieruchomości oraz rozmaite wydruki map.

Podane są informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy mogą przeszukiwać rejestr (np. wg adresu nieruchomości).

Historia fińskiego rejestru nieruchomości

Rejestr jest prowadzony od 1700 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym okniefiński Krajowy Urząd Geodezji, Link otworzy się w nowym okniestrona internetowa EULIS


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020