Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Fínsko

V tejto časti nájdete prehľad o fínskom katastri nehnuteľností.


Aké informácie obsahuje fínsky kataster nehnuteľností?

Odkaz sa zobrazí v novom okneFínsky kataster nehnuteľností vlastní a spravuje štátny úrad geodézie.

Kataster nehnuteľností sa zameriava na právne stránky nehnuteľností, napríklad právny režim, ako aj na skutkové predpoklady, ako sú meno vlastníka majetku. Národný pozemkový informačný systém obsahuje všetky informácie, ktoré boli zadané do katastrálneho registra a katastra nehnuteľností, ktoré zaznamenávajú vlastnícke práva, hypotéky a iné bremená.

Údaje katastrálnej mapy poskytuje fínsky štátny úrad geodézie a 86 obcí vedie registre katastrálnych máp vo vzťahu k pozemkom, ktoré spadajú do ich územných plánov. Okresné súdy budú povinné viesť kataster do 31. decembra 2009 a od 1. januára 2010 ho bude viesť fínsky štátny úrad geodézie. Tento systém využívajú všetci tí, ktorí pravidelne potrebujú aktuálne údaje z katastra, ako napríklad banky, rôzne orgány, sprostredkovatelia nehnuteľností a notári.

Je prístup do fínskeho katastra nehnuteľností bezplatný?

Nie, prístup nie je bezplatný.

Ako vyhľadávať vo fínskom katastri nehnuteľností

Dostupné vyhľadávanie

Vyhľadávanie podľa mapy, podľa identifikátora jednotiek registra alebo podľa mena, adresy, správnej jednotky (obec, predmestie/dedina) a podľa IČO podniku.

Dostupné informácie

Na webovej stránke nájdete informácie o:

 • vlastníctve,
 • vlastníckom práve,
 • hypotékach a bremenách,
 • prenájmoch,
 • vecných bremenách,
 • geodetické informácie.

Priradené údaje registračnej jednotky, registrovaného vlastníka a adresy vlastníka a možné obmedzenia vlastníctva a tiež vlastníci registrovaných čiastočných prevodov; hypotéky a vecné bremená na registrovanej jednotke, registrovanom prenájme.

Dostupné produkty

 • výpisy z katastra,
 • list vlastníctva,
 • potvrdenie o hypotékach a bremenách,
 • potvrdenie o prenájme,
 • výpis z prevodu časti a rôznych výtlačkov máp.

Získate aj informácie o tom, akým spôsobom môžu užívatelia vyhľadávať v katastri nehnuteľností (napr. podľa adresy nehnuteľnosti).

História fínskeho katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností sa vedie od roku 1700.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátny úrad geodézie Fínska, Odkaz sa zobrazí v novom oknewebová stránka EULIS


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019