Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Francie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Všech 354 francouzských rejstříků nemovitostí je vzájemně nezávislých a nejsou nijak propojeny.

Kromě toho ve Francii neexistuje žádný informační portál umožňující vyhledávání v těchto rejstřících.

V Alsasku-Moselsku neexistuje úřad „conservation des hypothèques" evidující vlastnická práva k nemovitostem. Služba katastru nemovitostí je zajišťována v těchto třech departmentech oddělením pozemkových knih.

Veškerá opatření zajišťující přístup do pozemkových knih se v současné době mění z důvodu ukončení procesu informatizace, který byl zahájen před 20 léty.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/02/2017