Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-artijiet fl-Istati Membri - Franza

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


Għal raġunijiet storiċi, Franza għandha żewġ sistemi ta’ reklamar fuq l-art: is-sistema ta’ liġi ġenerali u dik implimentata fid-dipartimenti ta’ l-Infere Rhine, tar-Rhine ta’ Fuq u tal-Moselle.

F’dawn it-tliet dipartimenti, l-art tiġi rreklamata fir-reġistru tal-artijiet miżmum mill-uffiċċji tal-artijiet, filwaqt li fil-bqija ta’ Franza titwettaq f’servizzi ta’ reklamar fuq l-art (SPF), li jżommu l-fajl tal-proprjetà.

Liema informazzjoni tinsab fil-fajl tal-proprjetà u fir-reġistru tal-artijiet?

Il-fajl tal-bini għandu jippubblika dokumenti.

Għalhekk, bħala eżempju, hemm xi dokument li jittrasferixxi s-sjieda ta’ proprjetà (pereżempju, kuntratt ta’ bejgħ jew att ta’ qsim), anki jekk dak l-att huwa kundizzjonali, kwalunkwe teħid jew stabbiliment ta’ dritt in rem (pereżempju, rigal jew trasferiment ta’ użufrutt fuq bini), deċiżjonijiet ġudizzjarji relatati ma’ bini, deċiżjonijiet tal-awtoritajiet amministrattivi li jillimitaw id-dritt li tiddisponi, kirjiet fit-tul, klawżoli li jillimitaw id-dritt għall-proprjetà (pereżempju, klawżola ta’ aljenabbiltà), overtures fuq bini (pereżempju, ipoteki jew ħafna privileġġi).

Il-ktieb tal-proprjetà tal-Alsace-Moselle, min-naħa l-oħra, jippubblika d-drittijiet.

It-Titolu jiddaħħal fir-reġistru tal-artijiet, id-dritt għall-proprjetà f’bini li huwa r-riżultat ta’ att iżda wkoll sitwazzjoni ta’ fatt (id-dritt għall-proprjetà li tirriżulta mill-użjonju jew l-adeżjoni). Jinkludu, pereżempju, iż-żona jew kwalunkwe dritt in rem ieħor mogħti minn kera, użufrutt, użu, akkomodazzjoni, servitù, rahan, ipoteki, ipoteki, kerrejja u drittijiet tal-kerrej għal 12-il sena kiri, drittijiet li jirriżultaw minn ċerti deċiżjonijiet ġudizzjarji, eċċ.

Kif tikkonsulta r-reġistru tal-proprjetà u r-reġistru tal-artijiet?

Barra mit-tliet dipartimenti Franċiżi ta’ Niederrhein, Opper Rhine u Moselle, ir-reġistru tal-proprjetà jinżamm fi Franza mill-Land Advertising Services (SPF). Dawn l-SPF huma indipendenti minn xulxin. Franza qed tnaqqas gradwalment in-numru ta’ FPS fit-territorju tagħha. Filwaqt li kien hemm 354 ftit, bħalissa hemm 120.

Kwalunkwe persuna li tixtieq tiġbor informazzjoni dwar is-sitwazzjoni legali ta’ bini għandha tapplika għal SPF, li fuqu huwa bbażat il-bini. Hija tista’, bħala eżempju, tkun taf l-ismijiet tal-proprjetarji suċċessivi u l-prezz tal-bejgħ differenti. Kull dipartiment għandu joħroġ lil kull applikant l-informazzjoni u kopji ta’ dokumenti fil-fajl tal-bini relatati ma’ bini jew persuna li għandha bini li jaqa’ taħt il-kompetenza tiegħu. Din l-informazzjoni mhijiex bla ħlas. L-ispejjeż tagħhom ivarjaw skont it-tip u n-numru ta’ l-applikazzjonijiet. Din l-informazzjoni bħalissa mhijiex ċentralizzata. Konsegwentement, sabiex tkun taf l-informazzjoni relatata ma’ bini li jinsab fi molol differenti, huwa meħtieġ li jsiru kemm jistgħu applikazzjonijiet minħabba li hemm FPS ikkonċernati.

Dan il-fajl issa huwa kompletament diġitizzat u kompjuterizzat. Bħala parti minn sistema kompjuterizzata li taqa’ taħt l-użu ġenerali, xi nutara Franċiżi għandhom aċċess għad-dejta miżmuma mis-Servizz Pubbliku Federali Franċiż kollha (SPF) fl-istess ħin, permezz ta’ server ġestit mill-Kunsill Għoli tan-Notariat. Dan l-aċċess dirett għad-data fil-fajl tal-bini mhuwiex miftuħ għal professjonisti jew individwi legali oħra.

Fir-rigward tad-dipartimenti ta’ Niederrhein, Rhine ta’ Fuq u Moselle, ir-reġistru tal-artijiet ilu kompjuterizzat għal kollox mill-2008. Il-konsultazzjoni tad-data fir-reġistru tal-artijiet u r-reġistru tad-depożiti, fuq il-post jew mill-bogħod, għandha tkun b’xejn. Kull persuna li tikkonsulta dik id-data tista’ tikseb kopja tagħha mir-Reġistru jew ta’ l-istabbiliment pubbliku. Il-kopja għandha tinħareġ mill-istabbiliment pubbliku permezz ta’ informazzjoni sempliċi. Dawn is-servizzi mhumiex bla ħlas.

Id-drittijiet tal-konsultazzjoni jvarjaw skont il-kwalità tal-persuna tal-applikant. Xi professjonisti, bħal nutara, għandhom dritt usa’ ta’ konsultazzjoni (possibbiltà li jsiru tfittxijiet fid-dejta kollha dwar il-kotba li tikkonċerna kemm lin-nies kif ukoll lill-bini). Il-konsultazzjoni skont l-isem tal-persuna tkun miftuħa għal professjonisti oħra, bħal avukati, jew b’mod partikolari lil persuna b’titolu eżegwibbli jew awtorizzazzjoni mingħand l-imħallef. Il-konsultazzjoni tal-bini hija miftuħa għal kulħadd.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 05/08/2020