Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kadasters in de lidstaten - Frankrijk

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Om historische redenen beschikt Frankrijk over twee landreclamesystemen: het systeem van het gemene recht en dat in de departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle ten uitvoer is gelegd.

In deze drie departementen wordt de grond bekendgemaakt in het kadaster dat door de landkantoren wordt bijgehouden, terwijl het in de rest van Frankrijk wordt uitgevoerd bij landreclamediensten (SPF), die het eigendomsdossier bewaren.

Welke informatie vindt u in het vastgoeddossier en in het kadaster?

Het gebouwendossier maakt de documenten bekend.

Zo is er bij wijze van voorbeeld een document waarbij de eigendom van een goed wordt overgedragen (bijvoorbeeld een akte van verkoop of een akte van verdeling), zelfs als die handeling voorwaardelijk is, een zakelijk recht (bijvoorbeeld een schenking of overgang van vruchtgebruik op een gebouw), rechterlijke beslissingen met betrekking tot een gebouw, besluiten van de administratieve autoriteiten die het recht om te beschikken over langlopende leases beperken, clausules die het recht op eigendom beperken (bijvoorbeeld een clausule inzake de onvervreemdbaarheid van de eigendom), een overval op een gebouw (bijvoorbeeld een hypotheek of het merendeel van de rechten).

In het vastgoedboek van Elace-Moselle daarentegen zijn rechten bekend.

De titel wordt opgenomen in het kadaster, het recht op eigendom in een gebouw dat het resultaat is van een handeling, maar ook een feitelijke situatie (het recht op eigendom als gevolg van usubière of toetreding). Omvat bijvoorbeeld het gebied of een ander zakelijk recht toegekend door middel van een huurovereenkomst, vruchtgebruik, gebruik, woning, erfdienstbaarheden, pandrechten, pandrechten, pandrechten, pandrechten en rechten van huurders met een looptijd van 12 jaar, rechten die voortvloeien uit bepaalde rechterlijke beslissingen, enz.

Hoe raadpleegt u het kadaster en het kadaster?

Buiten de drie Franse departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle wordt het kadaster in Frankrijk gehouden door de diensten van de „Land Advertising Services” (SPF). Deze SPF staan los van elkaar. Frankrijk verlaagt het aantal FPS op zijn grondgebied geleidelijk. Hoewel er 354 maar weinig zijn, zijn er momenteel 120.

Iedereen die informatie wenst te verzamelen over de juridische situatie van een gebouw, moet van toepassing zijn op de SPF, waarop het gebouw is gebaseerd. Zij kan bij wijze van voorbeeld de namen van de opeenvolgende eigenaren en de prijs van de verschillende verkopen kennen. Elke dienst verstrekt aan elke aanvrager de informatie en kopieën van de documenten in het gebouwendossier betreffende een gebouw of een persoon die een gebouw bezit dat onder zijn bevoegdheid valt. Deze informatie is niet kosteloos. Hun kosten verschillen naar gelang van het soort en het aantal toepassingen. Deze informatie is momenteel niet gecentraliseerd. Om op de hoogte te zijn van de informatie over de gebouwen in verschillende bronnen, moeten bijgevolg zoveel mogelijk aanvragen worden ingediend, aangezien er in de betrokken periode sprake is geweest van de betrokken FOD.

Dit dossier is nu volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd. In het kader van een algemeen gebruik van een computersysteem hebben sommige Franse notarissen tegelijkertijd toegang tot de gegevens van alle Franse federale overheidsdienst (FOD) via een door de Hoge Raad van het secretariaat beheerde server. Deze rechtstreekse toegang tot de gegevens in het bouwdossier staat niet open voor andere beoefenaars van juridische beroepen of particulieren.

Voor de departementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle is het kadaster sinds 2008 volledig geautomatiseerd. Het raadplegen van de gegevens in het kadaster en het register van deposito’s, ter plaatse of op afstand, is vrij. Eenieder die overlegt dat hij die gegevens overlegt, kan een afschrift van het register of van de openbare instelling verkrijgen. De kopie wordt door de openbare instelling verstrekt in de vorm van eenvoudige informatie. Deze diensten zijn gratis.

De rechten van de raadpleging verschillen naar gelang van de kwaliteit van de aanvrager. Sommige professionals, zoals notarissen, hebben een breder recht van overleg (mogelijkheid om zoekopdrachten uit te voeren in alle boekgegevens betreffende zowel mensen als gebouwen). De raadpleging van de naam van de persoon staat open voor andere beroepsbeoefenaars, zoals advocaten, of met name een persoon met een executoriale titel of een vergunning van de rechter. Overleg per gebouw staat open voor iedereen.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 05/08/2020