Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Ungern

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

I det här avsnittet hittar du en översikt över Ungerns fastighetsregistret.


Vilka tjänster det ungerska fastighetsregistret tillhandahåller?

Det ungerska fastighetsregistret är ministeriet för jordbruk och den ungerska markförvaltning.

Den officiella webbplatsen för delstaten kontor i Ungern innehåller information om landsomfattande nätverk av ungerska markmyndigheterna och ger tillgång till den fullständiga institutionella nätverk av markförvaltningen, med närmare uppgifter om följande:Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.foldhivatal.hu/

  • deras uppgifter
  • deras uppgifter och tjänster de tillhandahåller.
  • nya och viktiga projekt

Du kan ladda ned administrativa formulär och läs om våra elektroniska tjänster och villkoren för tillgång till systemet på nätet. Den relevanta lagstiftningen återfinns även i detta sammanhang.

Är tillgången till det ungerska fastighetsregistret kostnadsfri?

Registrerade användare (offentliga myndigheter, banker, jurister, notarius publicus, kommunala myndigheter, fastighetsmäklare etc.) sedan 2003 (magyarországi földhivatalok) ger tillgång till onlinetjänster (TAKARNET), i enlighet med bestämmelserna i den relevanta lagstiftningen är beroende av betalning av avgifter.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.foldhivatal.hu/

2011 lanserades i juni den offentliga förvaltningens webbplats direkt till medborgarna är en viktig inkörsport för Online Land (Földhivatal Online), där medborgarna är på samma sätt som om du är registrerad användare kan använda onlinetjänster som omfattas av en avgift.

Delstaten får också byrån, ett begränsat antal uppgifter kostnadsfritt.Tillgänglig kostnadsfritt omfattar endast beskrivande uppgifter om egenskaperna (den första delen av en egendom blad). Du kan söka i databasen, skiftets nummer (helyrajzi vámfelhatalmazási szám) eller av fastighetens adress. Onlinetjänster finns tillgängliga från 24 till 0 registrerade användare och komma närmare medborgarna med hjälp av Internet.

Hur man söker i det ungerska fastighetsregistret

I allmänhet kan du göra en sökning på grundval av följande:

  • referens i fastighetsregistret.
  • nummer, skiftets nummer. eller
  • adress till den fastighet.

Användare med särskilda rättigheter (polis, utredande myndigheter, domstolsavgöranden, notarius publicus i samband med arvskiften) kan söka på namn och personuppgifter för ägare och/eller den auktoriserade personen.

Historia i det ungerska fastighetsregistret

I Ungern är det av rättsliga och administrativa system för registrets officiella namn:Är ”enhetligt registreringssystem för fastigheter.Sedan 1971 bedöms det vara ”enhetligt” eftersom fastighetskartor uppgifter och rättsliga uppgifter (telekkönyv, ”Grundbuch”) har både rättsligt och institutionellt i integrerad form. En enda institutionella nätverk som omfattar alla markmyndigheterna som ansvarar för registrering av juridiska transaktioner och förändringar av fastighetsregisterkartor. lämna närmare uppgifter och utföra andra uppgifter som rör mark och egendom. Europarådet var den första i sitt slag i Ungerns enat, title-based fastighetsregistreringssystem.

Det ungerska systemet fyller många syften, med tanke på att vid sidan av sin verksamhet som omfattar hela spektrumet av fastighetsregistret genomför det en rad andra uppgifter, såsom upprättande och underhåll av det geodetiska punkter, topografisk kartläggning, mark, bevarande, leasing av mark registrering och underhåll av administrativa gränser.

Denna komplexa offentliga databas som innehåller information om jordbruksmark och fast egendom, det vill säga på några av de viktigaste delarna i det ekonomiska livet, jordbruk och omsättning, förvaltas av markförvaltningen på ett integrerat sätt och omfattar hela det administrativa område som utgörs av Ungern.Syftet med systemet är att bidra till att stärka rätten till egendom, en sund miljö, fri företagsamhet och konkurrens, och att officiellt registrera naturliga och artificiella stödprogram genom att tillhandahålla en enhetlig och offentligt bestyrkt fastighetsregistersystem och infrastruktur för geografiska data.

Det allmänna målet för landets totala mark och annan egendom och registrering av fast egendom, äganderätt och andra rättigheter som rör egendom, genom att tillhandahålla en enhetlig och offentligt bestyrkt fastighetsregistersystem och infrastruktúrát.Az enhetligt registreringssystem för fastigheter har två särskilda mål bör genomföras.
Fastighetsregistret rättsliga mål är att skydda fastighetsrelaterade rättigheter och officiella handlingar, samtidigt som den garanterar säkerhet för ägare och innehavare i god tro och att främja en lönsam användning av egendom.Å andra sidan, systemets ekonomiska syfte är att fungera som en enhetlig grund för planering och för att fastställa finansiella skyldigheter, för att underlätta styrning och investeringar i fastigheter genom att tillhandahålla statistiska uppgifter, och att tillhandahålla tjänster för samhället som helhet.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegeringens webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för delstaten kontor (Földhivatal) i Ungern


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 12/04/2017