Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű ingatlannyilvántartások - Magyarország

Ez a rész áttekintést ad Magyarország ingatlan-nyilvántartásáról.


Mit kínál a magyar ingatlan-nyilvántartás?

A magyar ingatlan-nyilvántartás a Földművelésügyi Minisztérium és a magyarországi földhivatalok kezelésében áll.

A A link új ablakot nyit megmagyarországi földhivatalok hivatalos honlapja tájékoztatást ad a magyarországi földhivatalok országos hálózatáról, továbbá hozzáférést biztosít a földügyi igazgatás teljes intézményi hálózatához, részleteket közölve:

  • a földhivatalok feladatairól;
  • a földhivatalok kötelezettségeiről és az általuk nyújtott szolgáltatásokról;
  • az új és fontos projektekről.

A honlapról nyomtatványokat lehet letölteni az ügyintézéshez, továbbá tájékoztató olvasható az elektronikus szolgáltatásokról és a rendszerbe történő belépés feltételeiről. A vonatkozó jogszabályok is megtalálhatók a honlapon.

Ingyenes-e a magyar ingatlan-nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Regisztrált felhasználók (közigazgatási intézmények, bankok, ügyvédek, közjegyzők, önkormányzatok, ingatlanforgalmazók stb.) 2003 óta férhetnek hozzá a A link új ablakot nyit megmagyarországi földhivatalok online szolgáltatásaihoz (TAKARNET), és az adatszolgáltatásért a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint díjat kell fizetni.

2011 júniusában elindult az állampolgárok számára közvetlenül a kormányzati portál központi, ügyfélkapu azonosítójával igénybevehető Földhivatal Online szolgáltatás, ahol az állampolgárok a regisztrált felhasználókhoz hasonlóan vehetik igénybe az online szolgáltatásokat díjfizetés mellett.

Ezenkívül a Földhivatal Online felhasználói bizonyos, korlátozott számú adatokat ingyenesen kérdezhetnek le. A díjmentesen elérhető adatok csak az ingatlanok leíró adatait jelentik (a tulajdoni lap első részét). Keresés a helyrajzi szám vagy az ingatlan címe szerint végezhető. Az online szolgáltatások 0-24 óráig érhetők el mind a regisztrált felhasználók, mind pedig az állampolgárok számára az interneten keresztül.

Hogyan végezzünk keresést a magyar ingatlan-nyilvántartásban?

Általában a következők alapján végezhető keresés:

  • helyrajzi szám;
  • helyrajzi számtartomány; vagy
  • az ingatlan címe.

A különleges jogosultságokkal rendelkező felhasználók (rendőrség, nyomozó hatóságok, bírósági végrehajtók, hagyatéki ügyben közjegyzők) a tulajdonos és/vagy a jogosult személy neve és személyes adatai alapján is végezhetnek keresést.

A magyar ingatlan-nyilvántartás története

Magyarországon az  ingatlanok nyilvántartásáért felelős  jogi  és  intézményi rendszer  hivatalos elnevezése:  egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer.  Egységes, mivel 1971 óta a kataszteri  térképi  és a  jogi  adatok nyilvántartása (telekkönyv, “Grundbuch”) mind  jogszabályi, mind intézményi szinten integrált formában működik. Egyetlen, földhivatalokból álló intézményhálózat felel a jogügyletek bejegyzéséért, az ingatlan-nyilvántartási térképek változásvezetéséért, és ez a hálózat látja el a földdel és ingatlanokkal kapcsolatos adatszolgáltatói és egyéb tevékenységeket. Európában Magyarországon hozták létre először a jogcím-alapú, egységes ingatlan-nyilvántartási rendszert.

A  magyar rendszert  többcélúnak is nevezzük,  minthogy az összes ingatlan-nyilvántartási tevékenységen kívül számos egyéb feladatot is ellát, többek között a geodéziai alappont-hálózat létesítését és karbantartását, a topográfiai térképezést, a földvédelmet, a földhasználati nyilvántartást, a közigazgatási határok karbantartását stb.

A földügyi szakigazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának  egyik legnagyobb  összetevőjével,  a  termőfölddel  és  az ingatlanokkal kapcsolatos komplex állami adathalmazt  az ország  teljes közigazgatási területére kiterjedően egységesen kezeli.  Célja  a tulajdonhoz, az egészséges környezethez, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülésének támogatása, a természetes és mesterséges tereptárgyak hiteles nyilvántartása az egységes és közhiteles ingatlan-nyilvántartási és téradat- infrastruktúra biztosítása révén.

Az általános cél az ország összes föld- és egyéb ingatlanának hivatalos bejegyzése és nyilvántartása,  ezekhez  az ingatlanokhoz fűződő  tulajdonjog és egyéb  jogok  biztonságának szavatolása,  biztosítva ehhez az egységes és közhiteles  ingatlan-nyilvántartási rendszert  és infrastruktúrát.
Az egységes  ingatlan-nyilvántartási rendszernek két  specifikus célt is meg kell  valósítania.  A jogi cél  az,  hogy az  ingatlan-nyilvántartás  védelmezze az  ingatlanokhoz fűződő  jogokat  és okiratokat, egyúttal garanciát nyújtson a jóhiszemű tulajdonosoknak/használóknak, ugyanakkor támogassa az  ingatlanok előnyös hasznosítását.  A gazdasági  cél  pedig az,  hogy egységes alapot  szolgáltasson a tervezéshez, a pénzügyi  kötelezettségek megállapításához,  statisztikai adatokat biztosítson a kormányzáshoz, az ingatlanokkal kapcsolatos befektetésekhez,  és szolgáltatásokat nyújtson az egész társadalomnak.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megKormányzati portál

A link új ablakot nyit megA magyarországi földhivatalok hivatalos honlapja


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/04/2017