Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Maďarsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

V tejto časti sa uvádza prehľad o maďarskom katastri nehnuteľností.


Aké služby poskytujú v maďarskej kataster nehnuteľností?

V maďarskom katastri nehnuteľností je Ministerstvo pôdohospodárstva a maďarská správa pôdy.

Oficiálna webová stránka Pozemkových úradmi Maďarskej republiky poskytuje informácie o celoštátnu sieť maďarských pozemkových úradov, ako aj poskytovanie prístupu k úplnej inštitucionálnej siete správy pozemkov, podrobnosti o:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.foldhivatal.hu/

  • úlohy
  • ich funkcií a služieb, ktoré poskytujú,
  • nové a dôležité projekty.

Môžete si stiahnuť administratívne formuláre a prečítajte si naše elektronické služby a podmienky prístupu k systému na internete. Príslušné právne predpisy možno nájsť aj v tomto prípade.

Je prístup do maďarskej katastra nehnuteľností bezplatný?

Registrovaní používatelia (orgány verejnej správy, banky, právnici, notári, samosprávne orgány, realitní agenti, atď.) od roku 2003 (magyarországi földhivatalok) poskytuje prístup k online službám (TAKARNET) údajov, v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov je podmienená úhradou poplatkov.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.foldhivatal.hu/

V júni roku 2011 sa začal vládny portál občanov priamo centrálny portál pre online Land (Földhivatal online služieb), v ktorých sú občania rovnako ako registrovaní používatelia môžu využívať online služby, ktoré podliehajú poplatku.

Okrem toho online Úrad spolkovej krajiny, obmedzeného počtu údajov zdarma.Dostupný zadarmo obsahuje len opisné údaje o vlastnostiach (prvá časť majetku). V databáze možno vyhľadávať podľa čísla balíkov (helyrajzi vámfelhatalmazási szám) alebo adresy nehnuteľnosti. Online služby sú k dispozícii od roku 24 do roku 0 registrovaných používateľov a občanov na internete.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností maďarskej

Vo všeobecnosti, môžete uskutočniť vyhľadávanie na základe:

  • záznam v pozemkovom Registri;
  • číslo parcely; alebo
  • adresa nehnuteľnosti.

Používatelia s osobitnými právami (polícia, úrady vykonávajúce prešetrenie, súdnych vykonávateľov, notárov v dedičských veciach) môže vyhľadávať na základe názvu a osobné údaje vlastníka alebo oprávnenej osoby.

Histórie maďarskej kataster nehnuteľností

V Maďarsku právneho a administratívneho systému na riadenie registrácie úradný názov:Kataster je jednotný systém.Od roku 1971 sa považuje za „jednotného“, pretože katastrálne mapovanie údajov a právne údaje (telekkönyv „Grundbuch“), ako aj právne a inštitucionálne v integrovanej forme. Jediná inštitucionálna sieť zahŕňajúca všetkých pozemkových úradov je zodpovedný za osvedčovanie právnych úkonov a zmeny v katastrálnych máp, poskytovanie údajov a iných úloh týkajúcich sa pôdy a nehnuteľností. Európa bola prvou svojho druhu v Maďarsku jednotnej, title-based katastrálny systém.

V maďarskej systém slúži na rôzne účely, vzhľadom na to, že okrem činností, ktorý pokrýva celé spektrum katastra nehnuteľností vykonávajú množstvo ďalších úloh, ako je napríklad zriadenie a údržbu geodetického bodu siete, topografické mapovanie, ochrany pôdy, prenájom pôdy, registráciu a údržbu administratívnych hraníc.

Táto komplexná verejná databáza obsahujúca informácie o poľnohospodárskych pozemkov a nehnuteľností, t. j. o niektorých najdôležitejších zložiek hospodárskeho života, poľnohospodárstva a obehu, spravuje správy pozemkov integrovaným spôsobom a zahŕňa celé správne územie Maďarska.Cieľom systému je pomôcť presadiť právo vlastniť majetok, zdravé životné prostredie, slobodu podnikania a hospodársku súťaž, a aby úradne zaregistrovali prírodného a umelého medzníkov poskytujú jednotný a verejne overený systém evidencie nehnuteľností a infraštruktúry priestorových údajov.

Všeobecným cieľom krajiny pozemky a iný majetok a registráciu nehnuteľného majetku, bezpečnosti vlastníckych práv a iné nároky týkajúce sa majetku poskytnutím jednotného a verejne potvrdí jednotný registračný systém pozemkov a infrastruktúrát.Az katastrálny systém má dve osobitné ciele by sa mali realizovať.
Kataster nehnuteľností jej právneho a má za cieľ chrániť práva real-estate-related a úradných dokumentov, pričom zároveň poskytuje istotu, aby majitelia a v dobrej viere a rentabilné využívanie nehnuteľností.Na druhej strane hospodársky cieľ systému má slúžiť ako jednotný základ pre plánovanie a finančné záväzky s cieľom uľahčiť riadenie a investície do nehnuteľností prostredníctvom poskytovania štatistických údajov, a poskytovať služby pre spoločnosť ako celok.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál verejnej správy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová stránka Pozemkových (Földhivatal) Maďarsko


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 12/04/2017