Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemljiške knjige v državah članicah - Madžarska

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?

Ta stran vsebuje pregled madžarske zemljiške knjige.


Katere storitve se zagotavljajo? madžarski zemljiški knjigi

Madžarske zemljiške knjige je ministrstvo za kmetijstvo in upravljanje z zemljišči.

Uradna spletna stran deželni uradi Madžarske zagotavlja informacije o državni mreži madžarskih zemljiških uradov, ter zagotavlja dostop do celotne institucionalne mreže zemljiške uprave s podrobnimi podatki o:Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.foldhivatal.hu/

  • njihove naloge
  • svoje naloge in storitve
  • novih in pomembnih projektih

Prenesete lahko upravne obrazce in preberete o naših elektronskih storitvah in pogojih za dostopanje do sistema na internetu. Ustrezna zakonodaja je na voljo tudi tukaj.

Madžarski je dostop do zemljiške knjige brezplačen?

Registrirani uporabniki (javni upravni organi, banke, odvetniki, notarji, občinski organi, nepremičninski agenti itd.) od leta 2003 (magyarországi földhivatalok) omogoča dostop do spletnih storitev (TAKARNET) podatkov, v skladu z določbami ustrezne zakonodaje je ob plačilu pristojbine.Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.foldhivatal.hu/

Leta 2011 se je začel junija državni portal neposredno državljanom osrednji portal za deželo urada (Földhivatal Online), v katerih državljani storitve enako kot registrirani uporabniki lahko uporabljajo spletne storitve, za katere se plačuje provizija.

Poleg tega je dežela na spletu, omejeno število podatkov brezplačno.Brezplačno na voljo zajema le opisne podatke o lastnostih (prvi del nepremičnine). V podatkovni zbirki lahko iščete po številki parcele (helyrajzi vámfelhatalmazási szám) ali naslova nepremičnine. Spletne storitve so od leta 24 do leta 0 registriranih uporabnikov in državljanov prek interneta.

Kako iskati po madžarski zemljiški knjigi

Na splošno je lahko temelji na:

  • katastrske oznake,
  • parcelna številka intervala; ali
  • naslov nepremičnine.

Uporabniki s posebnimi pravicami (policija, preiskovalni organi, sodni izvršitelji, notarji v zapuščinskih zadev) lahko iščejo na podlagi imena in osebnih podatkov lastnika in/ali pooblaščena oseba.

Zgodovina madžarskih zemljiških knjig

Na Madžarskem ter pravnega in upravnega sistema, ki upravlja register, uradni naziv:Je „enotni sistem zemljiške knjige.Od leta 1971 se šteje za „enotni“, ker katastrskega kartiranja podatkov in pravni podatki („telekkönyv Grundbuch“) sta pravno in institucionalno v celoviti obliki. Posamezna institucionalna mreža, ki obsega vse zemljiških uradov, je odgovorna za evidentiranje pravnih poslov in sprememb v katastrskih načrtov, ki zagotavlja podatke in opravlja druge naloge v zvezi z zemljišči in zgrajene nepremičnine. V Evropi je bila prva tovrstna title-based Madžarske v združenem sistemu zemljiške knjige.

Madžarski sistem za številne namene, glede na to, da poleg celotnega spektra dejavnosti, ki zajemajo katastrskih opravlja številne druge naloge, kot je vzpostavitev in vzdrževanje mreže geodetskih kontrolnih točk, topografsko kartiranje, ohranjanje zemljišč, stroški zakupa zemljišč in vzdrževanje upravnih meja.

To zapleteno javno zbirko podatkov, ki vsebuje informacije o kmetijskih zemljiščih in nepremičninah, to je nekaterih najpomembnejših elementov gospodarskega življenja, kmetijstva in kreditnega prometa, upravlja upravljanja zemljišč na celosten način in zajema celotno upravno ozemlje madžarske.Namen sistema je, da bi pomagala okrepiti lastninske pravice, zdravega okolja, podjetniške svobode in konkurence, ter uradno registrirajo znaki naravnega in umetnega, zagotavlja pa tudi skupen in javno potrdi sistem registracije zemljišč ter infrastrukture prostorskih podatkov.

Splošni cilj vseh državnih zemljišč in drugega premoženja in nepremičnin v zemljiško knjigo, lastninske pravice in druge pravice v zvezi s premoženjem z zagotavljanjem enotne in javno potrdi vpis v zemljiško knjigo infrastruktúrát.Az enoten sistem in sistem zemljiške knjige dva specifična cilja bi bilo treba izvajati.
Pravni cilj zemljiške knjige varovanje pravic in uradnih listin real-estate-related, obenem pa zagotavlja pravno varnost za dobroverne lastnike in imetnike ter spodbuja donosno uporabo nepremičnin.Po drugi strani pa je gospodarski cilj sistema, ki bo služil kot enotna podlaga za načrtovanje in vzpostavitev finančnih obveznosti, za lažje upravljanje in naložbe v nepremičnine prek zagotavljanja statističnih podatkov, ter zagotavljanje storitev za celotno družbo.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuVladni portal

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran deželni uradi (Földhivatal)


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 12/04/2017