Katastry nemovitostí v členských státech - Maďarsko

Stabilixxi mill-ġdid

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Tento oddíl přináší informační přehled maďarský katastr nemovitostí.


Jaké služby se maďarské katastrální poskytnout?

Maďarský katastr nemovitostí (Land Register of the Ministry of Agriculture and maďarské hospodaření s půdou.

Oficiální internetové stránky pozemkových úřadů v Maďarsku poskytuje informace o celostátní síti maďarských katastrálních úřadů a umožňující přístup k úplnému institucionální síť pro správu půdy, s podrobnými údaji o:Odkaz se otevře v novém okně.http://www.foldhivatal.hu/

  • úkoly
  • jejich funkcí a služeb, které poskytují
  • nových a důležitých projektech

Můžete stahovat administrativní formuláře a přečtěte si naši elektronických služeb a podmínky pro přístup do systému na internetu. V příslušných právních předpisech lze nalézt i v tomto případě.

Je přístup do maďarského katastru nemovitostí zdarma?

Registrovaní uživatelé (veřejnoprávní správní subjekty, banky, advokáti, notáři, orgány, obce, realitní makléři atd.) od roku 2003 (magyarországi földhivatalok) poskytuje přístup k on-line službám (TAKARNET) údajů v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů podléhá placení poplatků.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.foldhivatal.hu/

V červnu roku 2011 byl zahájen portálu veřejné správy přímo občanům ústřední portál online pozemkového úřadu (Földhivatal Online), v nichž jsou občané stejným způsobem jako registrovaní uživatelé mohou využívat on-line služeb.

Kromě toho online pozemkového úřadu, omezený počet údajů bezplatné.Bezplatně k dispozici zahrnuje pouze popisné údaje o nemovitostech (první část majetku list). V databázi lze vyhledávat podle čísla (helyrajzi pozemku vámfelhatalmazási szám) nebo adresy nemovitosti. On-line služby jsou k dispozici v období 24–0 registrovaných uživatelů a občanů prostřednictvím internetu.

Jak vyhledávat v majetku maďarského katastru nemovitostí

Obecně platí, že můžete provádět vyhledávání na základě:

  • katastrální číslo
  • číslo parcely; nebo
  • adresa nemovitosti.

Uživatelé se zvláštními právy (policie, vyšetřující orgány, soudní vykonavatelé, notáři v dědických řízeních) mohou vyhledávat na základě jména a osobních údajů vlastníka a /nebo oprávněné osoby.

Historie maďarského katastru nemovitostí

V Maďarsku, právního a správního systému, který spravuje rejstřík, úřední název:Je „jednotný katastrální systém.Od roku 1971 je považován za „jednotný“, protože katastrální mapy a údaje o právních údajů (telekkönyv, „Grundbuch“) jsou z hlediska právního i institucionálního hlediska, v integrované podobě. Jednotná institucionální síť zahrnující všechny katastrálních úřadů registrovat právní transakce a změny v katastrálních mapách, poskytovat údaje a plnění dalších úkolů souvisejících s využíváním půdy a majetku. V Evropě byl první svého druhu v Maďarsku, title-based jednotný katastrální systém.

V majetku maďarského systému slouží více účelům, vzhledem k tomu, že kromě činností pokrývající celé spektrum katastru nemovitostí plní řadu dalších úkolů, jako je vytváření a udržování sítě geodetický kontrolního místa, topografické mapování půdy, zachování registrace, nájmu pozemků a udržování správních hranic.

Tato komplexní veřejná databáze s informacemi o zemědělské půdě a nemovitém majetku, je na některé z nejdůležitějších složek hospodářského života, zemědělství a úvěrové oběhu, řídí správu půdy a integrovaným způsobem a pokrývá celé správní území Maďarska.Cílem systému je zaměřena na prosazování vlastnických práv, zdravého životního prostředí, svobody podnikání a hospodářské soutěže, a úředně zaregistrovat přírodní a umělé hranice tím, že poskytuje jednotný a veřejně ověřený systém registrace pozemků a infrastruktury prostorových údajů.

Obecným cílem celkového pozemky a jiný majetek a registraci nemovitého majetku, zajištění bezpečnosti vlastnických práv a dalších nároků týkajících se nemovitostí tím, že poskytuje jednotný a veřejně ověřený systém registrace pozemků a infrastruktúrát.Az jednotný katastrální systém má dva specifické cíle by měly být prováděny.
Právním cílem katastru nemovitostí je chránit jeho práva real-estate-related a oficiálních dokumentů, a zároveň poskytnout jistotu vlastníkům a držitelům v dobré víře a propagovat rentabilní využití nemovitého majetku.Na druhou stranu hospodářským cílem systému je sloužit jako jednotný základ pro plánování a pro stanovení finančních závazků, usnadňovat správu nemovitostí a investice, a to na základě statistických údajů a poskytovat služby společnosti jako celku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vládní portál

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky pozemkových úřadů (Földhivatal) Maďarska


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 12/04/2017