Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на кадастъра и имотния регистър на Ирландия.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Ирландия?

Връзката отваря нов прозорецКадастърът и имотен регистър на Ирландия се обслужва и поддържа от Връзката отваря нов прозорецОргана за регистрация на имоти на Ирландия, законовият орган, отговорен за регистрирането на имоти в Ирландия.

В ирландския кадастър и имотен регистър можете да намерите правни и фактически данни.

Всеки запис на право на собственост е разделен на три части.

 1. Част 1 описва географското разположение на имота, след справка с цифрова карта и начин на стопанисване (пълноправна собственост или отдаване под наем).
 2. Част 2 съдържа имената и адресите на регистрираните собственици и естеството на правото на собствеността.
 3. Част 3 определя правната тежест (ипотеки, сервитут и др.), която засяга имота.

Достъпът до ирландския кадастър и имотен регистър безплатен ли е?

Ирландският кадастър и имотен регистър е „открит“ регистър. Следователно няма ограничения относно използването на услугата и Органът за регистрация на имоти (ОРИ) не начислява абонаментна такса за достъп.

При все това се начисляват такси за действително ползване на услугата — по ставки, определени в нормативната заповед за такси, която има предимство. Таксите могат да се заплащат по електронен път или лично

Услугата за абонамент за ирландския кадастър и имотен регистър включва:

 • Предплатена сметка, която се съхранява като кредит
 • Разпределено потребителско име и парола
 • Конфигурация на съответния обезопасен достъп.

Към момента можете да се абонирате за услугата на Връзката отваря нов прозорецИрландския кадастър и имотен регистър пряко от Органа за регистрация на имоти или чрез няколко доставчици на услуги посредници от частния сектор.

Към момента Връзката отваря нов прозорецИрландският кадастър и имотен регистър има над 14 000 регистрирани потребители и годишно чрез онлайн услугата се извършват над 3 милиона транзакции.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Ирландия

В ирландския кадастър и имотен регистър може да се направи справка по различни начини, включително по:

 • Официален номер на право на собственост
 • Пощенски адрес на имота
 • Чрез навигация на онлайн картата
 • Чрез избиране на раздел от картата
 • Чрез въвеждане на координати в картата

История на ирландския кадастър и имотен регистър

Настоящата система за регистрация на имоти, която действа в Ирландия, беше създадена през 1892 г. Основана на „открит“ регистър, гарантиран с държавна гаранция, системата беше предназначена да замени постепенно системата за нотариална регистрация, която е действала от 1707 г. насетне.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска служба за имотна информация, Връзката отваря нов прозорецПортал на ирландските правителствени уебсайтове, Връзката отваря нов прозорецОрган за регистрация на имоти в Ирландия, Връзката отваря нов прозорецОнлайн услуги на ирландския кадастър и имотен регистър


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/11/2018