Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Irsko

V této části naleznete přehled o irském katastru nemovitostí.


Jaké informace nabízí katastr nemovitostí v Irsku?

Odkaz se otevře v novém okně.Irský katastr nemovitostí (Irish Land Register) je provozován a veden Odkaz se otevře v novém okně.irským úřadem pro zápis nemovitostí (Property Registration Authority – PRA), orgánem, který je ze zákona zodpovědný za registraci nemovitostí v Irsku.

V irském katastru nemovitostí lze nalézt právní i faktické údaje.

Každý zápis vlastnického práva je rozdělen do tří částí.

 1. Část 1 popisuje geografické umístění nemovitosti prostřednictvím odkazu na digitální mapu a typ vlastnictví (absolutní vlastnictví nemovitosti nebo nájem nemovitého majetku se závazkem).
 2. Část 2 obsahuje jména a adresy registrovaných vlastníků a povahu právního titulu.
 3. V části 3 jsou uvedena právní břemena (hypotéky, právo cesty atd.), kterými je nemovitost zatížena.

Je přístup do irského katastru nemovitostí zdarma?

Irský katastr nemovitostí je „veřejně přístupným“ rejstříkem. Pro využívání služby tudíž neexistuje žádné omezení a Úřad pro registraci nemovitostí (PRA) neúčtuje za přístup do registru žádné poplatky.

Poplatky jsou však účtovány za skutečné využívání služby – jejich výše je uvedena v platné vyhlášce o zákonných poplatcích. Poplatky lze uhradit elektronicky nebo v hotovosti.

Služba předplatného irského katastru nemovitostí vyžaduje:

 • Předplacený účet s kladným zůstatkem
 • Přidělené uživatelské ID a heslo
 • Konfiguraci příslušného zabezpečeného přístupu.

V současné době lze služby předplatného Odkaz se otevře v novém okně.irského katastru nemovitostí objednat přímo u Úřadu pro registraci nemovitostí nebo prostřednictvím řady soukromých poskytovatelů zprostředkovatelských služeb.

V současnosti existuje více než 14 000 předplacených uživatelů Odkaz se otevře v novém okně.irského katastru nemovitostí a každoročně je prostřednictvím online služby uskutečněno více než 3 miliony transakcí.

Jak vyhledávat v irském katastru nemovitostí

V irském katastru nemovitostí lze vyhledávat mnoha způsoby včetně:

 • Úředního čísla vlastnictví
 • Poštovní adresy nemovitosti
 • Prohledáváním online mapy
 • Výběrem mapové oblasti
 • Zadáním mapových souřadnic

Historie irského katastru nemovitostí

Současný systém registrace nemovitostí, který je v Irsku provozován, vznikl v roce 1892. Systém, který vychází z „veřejně přístupného“ a státem garantovaného rejstříku, byl vytvořen za účelem postupného nahrazení systému registrace právních listin (registration of deeds system), který byl v provozu od roku 1707.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Informační služby katastru nemovitostí, Odkaz se otevře v novém okně.Portál irské vlády, Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro zápisy nemovitostí v Irsku, Odkaz se otevře v novém okně.Online služby z irského katastru nemovitostí


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/11/2018