Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Irland

Dette afsnit giver et overblik over Irlands matrikelregister.


Hvad indeholder det irske matrikelregister?

Link åbner i nyt vindueDet irske matrikelregister drives og forvaltes af Link åbner i nyt vindueProperty Registration Authority of Ireland – det ved lov nedsatte organ med ansvar for tinglysning i Irland.

Man kan finde både retlige og faktuelle oplysninger i det irske matrikelregister

Hver registrering er opdelt i tre dele.

 1. I del 1 beskrives ejendommens geografiske beliggenhed med henvisning til et digitalt kort og besiddelsesform (ejendom eller forpagtning).
 2. I del 2 findes navne og adresser på de registrerede ejere og typen af ejerskabet.
 3. I del 3 fastsættes de tinglyste behæftelser (pantehæftelser, vejret osv.), der påhviler ejendommen.

Er der gratis adgang til det irske matrikelregister?

Det irske matrikelregister er et "åbent" register. Der er således ingen begrænsning på brugen af tjenesten, og tinglysningsmyndigheden kræver ikke, at man skal betale for at være abonnent for at få adgang.

Der opkræves dog gebyrer for den faktiske brug af tjenesten – satserne er fastsat i den gældende bekendtgørelse om lovbestemte gebyrer og afgifter. Gebyrerne kan betales elektronisk eller manuelt.

Det irske matrikelregisters abonnementsservice kræver følgende:

 • en forudbetalt konto
 • et tildelt brugernavn og password
 • konfiguration af passende sikkerhedsadgang.

I øjeblikket kan man tegne abonnement på Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregister direkte hos tinglysningsmyndigheden eller via en række formidlingstjenester inden for den private sektor.

Der er i øjeblikket over 14 000 abonnenter på Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregister, og over 3 mio. transaktioner gennemføres årligt via onlinetjenesten.

Hvordan søger jeg i det irske matrikelregister?

Der kan søges i det irske matrikelregister på forskellige måder, herunder pp:

 • officielt matrikelnummer
 • ejendommens postadresse
 • navigation på et onlinekort
 • udvælgelse af et kortområde
 • indtastning af kortkoordinater.

Det irske matrikelregisters historie

Det aktuelle tinglysningssystem i Irland blev oprettet i 1892. Systemet, der er baseret på et "åbent" register understøttet af en statsgaranti, blev udformet med det formål, at det gradvist skulle erstatte systemet med registrering af skøder, som havde fungeret siden 1707.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information Service, Link åbner i nyt vindueportal for den irske regerings websteder, Link åbner i nyt vindueIrlands tinglysningsmyndighed, Link åbner i nyt vinduedet irske matrikelregisters onlinetjenester


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 12/11/2018