Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Кадастри и имотни регистри в държавите-членки - Литва

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Литва.


Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да намерите недвижимо имущество — включително земя, сгради и отделни помещения — в Връзката отваря нов прозорецрегистъра на недвижимото имущество на Литва (Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Налични са както фактически, така и правни данни.

Фактическите данни за имущество се състоят от следните видове информация:

 • площ
 • височина
 • обем
 • година на изграждане
 • име на собственика

Правните данни за имущество включват:

 • споразумения за съвместна собственост
 • съдебни постановления
 • сервитут
 • ипотеки

Регистърът се поддържа от държавния център на регистрите (Registrų centras) и се надзирава от правосъдното министерство.

Можете да намерите повече информация на уебсайтовете на Връзката отваря нов прозорецАдминистратора на регистъра на недвижимото имущество на Литва (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) и на Връзката отваря нов прозорецрегистъра на недвижимото имущество (Nekilnojamojo turto registras).

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Литва безплатен ли е?

Данните в регистъра на недвижимото имущество са налични само срещу заплащане.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Литва?

Можете да търсите в регистъра по следните данни:

 • адрес на имуществото
 • уникален номер на имуществото
 • код на юридическо лице (собственик)
 • личен код на физическо лице (собственик). Търсенето по личен код на физическо лице (собственик) е ограничено.

История на кадастъра и имотния регистър на Литва

Самият регистър е създаден през 1998 г., като в него се съхраняват данни от 1958 г. насам.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДържавен център на регистрите (valstybės įmonė Registrų centras)

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска поземлена информация (Europos žemės informacijos tarnyba)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019