Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Litauen

Dette afsnit giver et overblik over Litauens matrikelregister.


Hvad indeholder det litauiske matrikelregister?

Man kan finde oplysninger om fast ejendom, herunder jord, bygninger og lokaler, i Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) i Litauen. Der er adgang til både faktiske og juridiske oplysninger.

Faktiske data om fast ejendom består af følgende typer oplysninger:

 • areal
 • højde
 • rumfang
 • byggeår
 • ejerens navn.

Juridiske data om fast ejendom omfatter:

 • aftaler om fælles ejerskab
 • domstolsafgørelser
 • servitutter
 • pantehæftelser.

Registret vedligeholdes af statens registercentral (Registrų centras) under tilsyn af Justitsministeriet.

Man kan finde yderligere oplysninger på webstederne for Link åbner i nyt vindueforvalteren af registret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) og Link åbner i nyt vindueregistret over fast ejendom (Nekilnojamojo turto registras).

Er der gratis adgang til matrikelregistret for Litauen?

Nej. Kun mod betaling kan man få adgang til dataene i registret over fast ejendom.

Hvordan søger jeg i matrikelregistret for Litauen?

Man kan søge i registret på følgende felter:

 • ejendommens postadresse
 • ejendommens tinglysningsnummer
 • koden for en juridisk person (ejeren)
 • den personlige kode for en fysisk person (ejeren). Der er indført begrænsninger for søgningen efter fysiske personers (ejeres) personlige kode.

Det litauiske matrikelregisters historie

Selve registret blev oprettet i 1998, men der er indsamlet data til registret siden 1958.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDen statslige virksomhed registercentralen (valstybės įmonė Registrų centras)

Link åbner i nyt vindueEuropean Land Information (Europos žemės informacijos tarnyba)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/02/2019