Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Litwa

W niniejszej części przedstawiono w zarysie litewski rejestr nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w litewskim rejestrze nieruchomości?

Informacje o nieruchomościach – w tym o gruntach, budynkach i wydzielonych lokalach – można znaleźć w litewskim Link otworzy się w nowym oknierejestrze nieruchomości(Lietuvos nekilnojamojo turto registras). Dostępne są dane zarówno o stanie faktycznym jak i prawnym.

Na dane o stanie faktycznym nieruchomości składają się następujące rodzaje informacji:

 • powierzchnia;
 • wysokość;
 • kubatura;
 • rok budowy;
 • imię i nazwisko/nazwa właściciela.

Dane o stanie prawnym nieruchomości obejmują:

 • umowy w sprawie współwłasności;
 • postanowienia sądowe;
 • służebności;
 • hipoteki.

Rejestr jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe, jakim jest centrum rejestrów (Registrų centras), pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieadministratora litewskiego rejestru nieruchomości  (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) oraz Link otworzy się w nowym oknierejestru nieruchomości (Nekilnojamojo turto registras).

Czy dostęp do litewskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Dane w rejestrze nieruchomości są dostępne tylko odpłatnie.

W jaki sposób przeszukiwać litewski rejestr nieruchomości

Rejestr można przeszukiwać wg następujących kryteriów:

 • adres nieruchomości;
 • niepowtarzalny numer nieruchomości;
 • kod osoby prawnej (właściciela);
 • kod osobisty osoby fizycznej (właściciela). Możliwość wyszukiwania wg kodu osobistego osoby fizycznej (właściciela) jest ograniczona.

Historia litewskiego rejestru nieruchomości

Sam rejestr został założony w 1998 r., natomiast dane dostępne w rejestrze gromadzone są od 1958 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieprzedsiębiorstwo państwowe - centrum rejestrów (valstybės įmonė Registrų centras)

Link otworzy się w nowym oknieeuropejski rejestr informacji o nieruchomościach (Europos žemės informacijos tarnyba)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019