Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Litva

V tejto časti nájdete prehľad o litovskom katastri nehnuteľností.


Aké informácie obsahuje litovský kataster nehnuteľností?

V litovskom Odkaz sa zobrazí v novom oknekatastri nehnuteľností (Lietuvos nekilnojamojo turto registras) môžete nájsť nehnuteľný majetok – vrátane pôdy, stavieb a samostatných pozemkov. K dispozícii sú vecné aj právne údaje.

Vecné údaje o nehnuteľnostiach obsahujú tieto typy informácií:

 • plocha;
 • výška;
 • objem;
 • rok výstavby;
 • meno vlastníka.

Právne údaje o nehnuteľnosti obsahujú:

 • dohody o spoločnom vlastníctve;
 • súdne rozhodnutia;
 • vecné bremeno;
 • hypotéky.

Kataster spravuje štátny subjekt Centrum registrov (Registrų centras) a je pod dohľadom Ministerstva spravodlivosti.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávcu katastra nehnuteľností Litvy (Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas) a Odkaz sa zobrazí v novom oknekatastra nehnuteľností (Nekilnojamojo turto registras).

Je prístup do katastra nehnuteľností Litvy bezplatný?

Údaje v katastri nehnuteľností sú k dispozícii iba za poplatok.

Ako vyhľadávať v katastri nehnuteľností Litvy

V katastri sa dá vyhľadávať v týchto poliach:

 • adresa nehnuteľnosti;
 • jedinečné číslo nehnuteľnosti;
 • kód právnickej osoby (vlastníka);
 • osobný kód fyzickej osoby (vlastníka). Vyhľadávanie podľa osobného kódu fyzickej osoby (vlastníka) je obmedzené.

História katastra nehnuteľností Litvy

Samotný register bol vytvorený v roku 1998, v registri sa však nachádzajú údaje od roku 1958.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátny subjekt Centrum registrov (valstybės įmonė Registrų centras)

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópska pozemková informačná služba (Europos žemės informacijos tarnyba)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019