Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Luxembourg

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.

Dette afsnit af portalen giver en kort introduktion til det luxembourgske matrikelregister. Matrikelregistret foreligger endnu ikke elektronisk.


Hvad indeholder det luxembourgske matrikelregister?

Luxembourgs matrikelregister ejes og vedligeholdes af staten Luxembourgs Link åbner i nyt vinduematrikel- og topografimyndighed.

Registret indeholder følgende typer oplysninger:

  1. et matrikelkort
  2. en database med alfanumerisk indhold om:
    • jordlodder
  • ejere
  • arealudnyttelse og
  • areal.

Oplysningerne fås på luxembourgsk, fransk og tysk.

Er der gratis adgang til det luxembourgske matrikelregister?

For det første foreligger matrikelregistret endnu ikke elektronisk. For det andet skal der betales for at få adgang til papirversionen.

Det luxembourgske matrikelregisters historie

Matrikelregistret blev oprettet i 1820.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/01/2020