Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Księgi wieczyste w państwach członkowskich - Luksemburg

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski

Niniejsza część portalu zawiera krótkie wprowadzenie dotyczące rejestru nieruchomości w Luksemburgu. Nie istnieje jeszcze elektroniczna wersja rejestru nieruchomości.


Jakie informacje można znaleźć w luksemburskim rejestrze nieruchomości?

Luksemburski rejestr nieruchomości jest utrzymywany i prowadzony przez Link otworzy się w nowym oknieUrząd ds. Rejestru Nieruchomości i Topografii państwa Luksemburg.

Rejestr zawiera następujące rodzaje informacji:

  1. mapy katastralne;
  2. bazę danych zawierającą dane alfanumeryczne dotyczące:
  • działek,
  • właścicieli,
  • użytkowania nieruchomości, oraz
  • powierzchni.

Informacje dostępne są w języku luksemburskim, francuskim i niemieckim.

Czy dostęp do luksemburskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Po pierwsze, elektroniczna wersja rejestru nieruchomości jeszcze nie istnieje. Po drugie, za dostęp do wersji papierowej pobierana jest opłata.

Historia luksemburskiego rejestru nieruchomości

Rejestr nieruchomości założono w 1820 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020