Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Luxemburg

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Luxemburgs fastighetsregister. Det finns ännu ingen digital version av fastighetsregistret.


Vad innehåller Luxemburgs fastighetsregister?

Luxemburgs fastighetsregister ägs och förvaltas av staten Luxemburgs Länken öppnas i ett nytt fönstermyndighet för fastighetsregister och topografi.

Registret innehåller följande typer av information:

  1. lantmäterikarta
  2. alfanumerisk databas
  • markskiften
  • ägare
  • markanvändning
  • yta.

Informationen är tillgänglig på luxemburgska, franska och tyska.

Är tillgången till Luxemburgs fastighetsregister kostnadsfri?

För det första finns ännu ingen digital version av fastighetsregistret. För det andra utgår en avgift för tillgång till pappersversionen.

Luxemburgs fastighetsregisters historia.

Fastighetsregistret inrättades 1820.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/01/2020