Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Malta

Tento oddíl přináší přehled o maltském katastru nemovitostí.


Jaké informace nabízí maltský katastr nemovitostí?

Elektronický rejstřík odboru maltského katastru nemovitostí je přístupný pouze pro zaměstnance katastru nemovitostí a členy dvou dalších ministerstev, kteří mají práva jen pro čtení.

Informace obsažené v katastru přesto nepokrývají celé maltské ostrovy a jejich shromažďování dál pokračuje s možností, že budou v budoucnu poskytovány online. Nicméně klienti mohou požádat o hledání v katastru vyplněním příslušného formuláře. Všeobecné dotazy mohou být také adresovány řediteli maltského katastru nemovitostí, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Rovněž můžete zavolat na +35621239777, nebo zaslat e-mail na Odkaz se otevře v novém okně.land.registry@gov.mt

Je přístup do maltského katastru nemovitostí zdarma?

Žádný přístup do maltského katastru nemovitostí není zpoplatněný. Každé hledání stojí 4,66 EUR.

Jak vyhledávat v maltském katastru nemovitostí?

Klienti mohou požádat o hledání v katastru vyplněním příslušného formuláře.

Historie maltského katastru nemovitostí

Katastr byl založen v roce 1982 v souladu se zákonem o evidenci nemovitostí, kapitolou 296 sbírky zákonů Malty.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/03/2020