Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Malta

Dette afsnit giver et overblik over Maltas matrikelregister.


Hvad indeholder det maltesiske matrikelregister?

Det maltesiske matrikelkontors elektroniske register er kun tilgængeligt for kontorets medarbejdere og medarbejderne i to bestemte ministerier (sidstnævnte har kun læserettigheder).

Registret dækker endnu ikke alle de maltesiske øer, men der indsamles stadig oplysninger, hvortil der muligvis vil blive givet onlineadgang i fremtiden. Det er dog muligt at anmode om søgninger i registret ved at udfylde den relevante formular. Generelle forespørgsler kan stiles til direktøren for matrikelkontoret på adressen Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535, Malta.

Der er også mulighed for at ringe på tlf. +35621239777 eller sende en e-mail til Link åbner i nyt vindueland.registry@gov.mt

Er der gratis adgang til det maltesiske matrikelregister?

Der er ikke direkte adgang til det maltesiske matrikelregister, men man kan anmode om at få foretaget en søgning. Hver søgning koster 4,66 EUR.

Hvordan søger jeg i det maltesiske matrikelregister?

Det er muligt at anmode om søgninger i databasen ved at udfylde den relevante formular.

Det maltesiske matrikelregisters historie

Registret blev oprettet i medfør af tinglysningsloven fra 1982, kapitel 296, i Maltas love.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 26/03/2020