Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κτηματολόγια στα κράτη μέλη - Βόρεια Ιρλανδία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του κτηματολογίου της Βόρειας Ιρλανδίας.


Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο;

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLand & Property Services Northern Ireland προσφέρει στατικό (μη μεταβαλλόμενο) περιεχόμενο σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και την καθοδήγηση που διέπουν τη λειτουργία των διαφόρων μητρώων.

Η υπηρεσία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLandWeb Direct (άμεση πρόσβαση στο κτηματολόγιο)

Αυτή η υπηρεσία παρέχει:

  • δυνατότητες αναζήτησης
  • ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και βάρη που εκάστοτε ακινήτου
  • δυνατότητα μεταφόρτωσης και εκτύπωσης πληροφοριών που τηρούνται στο μητρώο.

Η ηλεκτρονική εγγραφή (e-registration) σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώνετε διάφορα ηλεκτρονικά έντυπα, να υπολογίζετε διάφορα τέλη και να υποβάλετε πληροφορίες ηλεκτρονικά.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Ναι, η πρόσβαση στο στατικό περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν. Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μέσα αναζήτησης πρέπει να εγγραφούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος.

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο

Τα μέσα αναζήτησης παρέχουν πρόσβαση σε χάρτες, σε πληροφορίες σχετικά με το εμβαδό και σε λοιπά έγγραφα σχετικά με τα υπό αναζήτηση ακίνητα. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών και πληροφορίες για τυχόν βάρη επί των εκάστοτε ακινήτων.

Η λειτουργία ηλεκτρονικής καταχώρισης (E-registration) επιτρέπει τη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων καταχώρισης, τον υπολογισμό των εξόδων και την ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών.

Ιστορικό του κτηματολογίου

Το Κτηματολόγιο δημιουργήθηκε το 1891. Πριν από αυτήν την ημερομηνία, η ακίνητη περιουσία καταχωριζόταν στο Μητρώο Πράξεων (Registry of Deeds), που είχε δημιουργηθεί το 1706. Οι υπηρεσίες κτηματολογίου (Land and Property Services) διαχειρίζονται τρία μητρώα: το κτηματολόγιο, το μητρώο πράξεων και το μητρώο των εκ του νόμου υποθηκών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLand and Property Services (υπηρεσίες κτηματολογίου)-Κτηματολόγια

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕυρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών για την έγγειο ιδιοκτησία


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2019