Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kinnistusraamatud - Põhja-Iirimaa

See riik on üleminekuprotsessis, et astuda EList välja.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sellel lehel antakse ülevaade Põhja-Iirimaa kinnistusregistrist.


Millist teavet Põhja-Iirimaa kinnistusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kinnistus- ja kinnisvarateenistus pakub muutumatut (püsi)teavet eeskirjade, määruste ja juhiste kohta, mis käsitlevad eri registrite toimimist.

Lingil klikates avaneb uus akenLandWeb Direct (Kliendi otsese juurdepääsu teenistus)

Teenistus pakub:

  • otsingumootorit;
  • teavet omaniku nime ja kinnistut koormavate kohustuste kohta;
  • võimalust registris sisalduvat teavet alla laadida ja välja trükkida.

Kas juurdepääs Põhja-Iirimaa kinnistusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs püsisisule on tasuta. Otsingumootorit kasutada soovivad kasutajad peavad registreeruma ja enamikul juhtudel maksma teenustasu.

Kuidas teha päringuid Põhja-Iirimaa kinnistusregistris?

Otsingumootor hõlmab juurdepääsu omandikaartidele, omandi ulatust täpsustavaid ja omandiga seotud dokumente. Andmebaasis on olemas ka omanike nimed ja varal lasuvad koormised.

E-registreerimise kaudu saavad registreeritud kasutajad täita erinevaid registreerimisvorme, arvutada tasusid ja esitada teavet elektrooniliselt.

Põhja-Iirimaa kinnistusregistri ajalugu

Kinnistusregister sai alguse 1891. aastal, enne seda registreeriti maa omandiõigus dokumendiarhiivis, mis loodi 1706. aastal. Kinnistus- ja kinnisvarateenistus haldab kolme registrit: kinnistusregistrit, dokumendiarhiivi ja seadusjärgsete koormiste registrit.

Samateemalised lingid

Lingil klikates avaneb uus akenKinnistus- ja kinnisvarateenistus – Kinnistusregistrid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa maainfoteenistus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 25/02/2019