Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zemes reģistri dalībvalstīs - Ziemeļīrija

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par Ziemeļīrijas zemesgrāmatu.


Ko piedāvā Ziemeļīrijas zemesgrāmta?

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra nodrošina statisku (nemainīgu) saturu par kārtību, noteikumiem un vadlīnijām, kas regulē dažādo reģistru darbību.

Saite atveras jaunā logā"Land Web Direct" (Klientu tiešās piekļuves pakalpojums)

Šis pakalpojums nodrošina:

  • meklēšanas iespējas;
  • informāciju par īpašnieka vārdu un īpašuma apgrūtinājumiem;
  • iespēju lejupielādēt un izdrukāt informāciju no šā reģistra.

Vai piekļuve Ziemeļīrijas zemesgrāmatai ir bez maksas?

Jā, piekļuve statiskajam saturam ir bez maksas. Lietotājiem, kas vēlas piekļūt meklēšanas iespējām, ir jāreģistrējas, un vairumā gadījumu par to ir jāmaksā.

Kā veikt meklēšanu Ziemeļīrijas zemesgrāmatā?

Meklēšanas iespējas ietver piekļuvi nekustamā īpašuma zemes plānam, informācijai par robežām un ar nekustamo īpašumu saistītajiem dokumentiem. Šajā datubāzē ir pieejami īpašnieku vārdi un informācija par visiem apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpašumu.

E-reģistrācija ļauj reģistrētiem lietotājiem elektroniski aizpildīt dažādas reģistrācijas veidlapas, aprēķināt maksājumus un iesniegt informāciju

Ziemeļīrijas zemesgrāmatas vēsture

Zemesgrāmata tika izveidota 1891. gadā, pirms tam informācija par zemes īpašumu tika reģistrēta Aktu reģistrā (Registry of Deeds), kas tika izveidots 1706. gadā. Zemes un īpašumu pakalpojumu aģentūra administrē trīs reģistrus: zemes reģistru, aktu reģistru un likumisko apgrūtinājumu reģistru.

Saite atveras jaunā logāZemes un īpašumu pakalpojumi – zemesgrāmata

Saite atveras jaunā logāEiropas Zemes informācijas dienests


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/02/2019