Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Nordirland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Här hittar du en översikt över fastighetsregistret i Nordirland.


Vad innehåller fastighetsregistret i Nordirland?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Land & Property Services Northern Ireland tillhandahåller statisk information (ändras inte) om de regler, förordningar och riktlinjer som styr de olika registren.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLandWeb Direct (kundtjänst med direkt tillgång)

Tjänsten omfattar

  • sökmöjligheter
  • namn på ägare och olika fastighetsavgifter
  • möjlighet att ladda ned och skriva ut uppgifter i registret.

Är tillgången till fastighetsregistret i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången till det statiska innehållet är gratis. Användare som vill få tillgång till sökfunktionerna måste registrera sig för tjänsten och måste i de flesta fall betala avgifter.

Hur man söker i fastighetsregistret i Nordirland

Sökfunktionerna omfattar tillgång till fastighetsplaner, fastighetsgränser och dokumentation av äganderätt. Databasen innehåller namn på ägare och uppgifter om alla fastighetsrelaterade avgifter.

Med hjälp av e-registrering kan registrerade användare fylla i olika blanketter, beräkna avgifter och skicka in uppgifter elektroniskt.

Fastighetsregistrets historia i Nordirland

Fastighetsregistret inrättades 1891. Före det registrerades ägande av fastigheter i det s.k. Registry of Deeds (register över överlåtelsehandlingar) som inrättades 1706. Land & Property services förvaltar samtliga tre register: fastighetsregistret, handlingsregistret och registret över lagstadgade avgifter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplats för Land & Property Services – Fastighetsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Land Information Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/02/2019