Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fastighetsregister i medlemsstaterna - Nederländerna

Här får du en överblick över det nederländska fastighetsregistret.


Vad innehåller fastighetsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterNederländska fastighetsregistret ägs och förvaltas av Kadaster (fastighetsregister- och lantmäterimyndigheten), en offentlig myndighet med ansvar för att registrera rättigheter och intressen som berör alla fastigheter (inklusive mark och byggnader) samt specifikationer för dessa (t.ex. storlek).

Är tillgången till fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, en avgift tas ut. För mer information, se webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterKadaster.

Hur man söker i fastighetsregistret

Professionella användare i Nederländerna som är abonnenter på det nederländska fastighetsregistret kan utföra sökningar med följande sökparametrar:

 • Namn på ägare eller person med anknytning till fastigheten.
 • Adress.
 • Postnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Karta.
 • Placeringskarta.
 • Dokumentnummer.
 • Namn på fastigheten.

All information visas på nederländska och avgiften faktureras månadsvis.

Prenumererande professionella användare i länder som deltar i Länken öppnas i ett nytt fönsterEULIS (European Land Information Service) kan söka i det nederländska fastighetsregistret på följande parametrar:

 • Adress.
 • Postnummer.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Karta.
 • Placeringskarta.

All information visas på engelska. Fakturering görs via respektive nationellt fastighetsregister.

Privatpersoner kan söka i det nederländska fastighetsregistret på följande parametrar:

 • Adress.
 • Postnummer.

All information (som är mindre än vad professionella användare har tillgång till) visas på nederländska. Betalning kan göras via Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL eller Internetcheck.

Fastighetsregistrets historia

Information finns för alla fastigheter sedan det nederländska fastighetsregistret grundades (1832).

Under perioden 1981–1985 lade det nederländska fastighetsregistret in all dåvarande information på datoriserade system. Information från 1985 och framåt är tillgänglig online. Historisk information (1832–1985) kan hämtas från de digitala arkiven av fastighetsregistrets personal.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Land Information Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterKadaster (fastighetsregister- och lantmäterimyndigheten)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 06/02/2015