Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Katastry nemovitostí v členských státech - Polsko

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V této části byl všeobecně představen polský katastr nemovitostí.


Jaké možnosti nabízí polský katastr nemovitostí?

Polský katastr nemovitostí (registr pozemkových knih) je veden na základě zákona o katastru nemovitostí a hypotéce.

V souladu se zákonem je katastr nemovitostí veden s cílem stanovit právní stav nemovitosti. Je z něj možné získat mj. tyto informace:

  • označení nemovitosti (včetně označení pozemků, jež jsou součástí nemovitosti),
  • údaje o majiteli (majitelích) nemovitosti nebo poživateli,
  • informace o věcných právech jiných osob ve vztahu k nemovitosti,
  • druh a výše hypoték, kterými je nemovitost zatížena.

Katastr nemovitostí je veřejný a může do něj nahlížet každý. Od června 2010 je možné si Odkaz se otevře v novém okně.katastr nemovitostí prohlížet na internetu po uvedení čísla pozemkové knihy.

Navíc může každý získat výpis z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy.

Je přístup do katastru nemovitostí zdarma?

Katastr nemovitostí si lze prohlížet bezplatně.

Za vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo potvrzení o uzavření pozemkové knihy se vybírá poplatek.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/09/2014