Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Polen

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over Polens matrikelregister.


Hvad indeholder det polske matrikelregister?

Det polske matrikelregister (rejestr ksiąg wieczystych) føres i overensstemmelse med retsforskrifterne om tinglysning.

Ifølge denne lov skal rettigheder over fast ejendom registreres i tingbøgerne. Tingbøgerne indeholder følgende oplysninger:

  • Identifikation af den faste ejendom (herunder de enkelte parceller)
  • Ejeren eller den byggeberettigedes identitet
  • Andre personers tinglige rettigheder
  • Arten og karakteren af de panterettigheder, der hviler på ejendommen.

Tingbøgerne er offentlige, og alle borger har adgang hertil. Fra juni 2010 har det også været muligt at få elektronisk adgang til Link åbner i nyt vinduetingbøgerne ved hjælp af tingbogsnummeret.

Desuden kan enhver anmode om en udskrift fra en tingbog, eller en bekræftelse af, at en indførsel i en tingbog er blevet slettet.

Er der gratis adgang til det polske matrikelregister?

Der opkræves ikke gebyr for at konsultere tingbøgerne.

Der skal derimod betales gebyr for udskrifter fra grundbøgerne eller for bekræftelser af, at en indførsel i en tingbog er blevet slettet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/09/2014