Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κτηματολόγια στα κράτη μέλη - Πολωνία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση του πολωνικού κτηματολογίου.


Τι δυνατότητες προσφέρει το πολωνικό κτηματολόγιο;

Tο πολωνικό κτηματολόγιο (rejestr ksiąg wieczystych) τηρείται σύμφωνα με τον νόμο περί κτηματολογίου και υποθηκών.

Βάσει του νόμου αυτού, τα κτηματολόγια τηρούνται με σκοπό τον καθορισμό του νομικού καθεστώτος των ακινήτων. Τα κτηματολόγια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • την ταυτοποίηση του ακινήτου (περιλαμβανομένης της ταυτοποίησης των οικοπέδων που το αποτελούν),
  • τα στοιχεία του (των) ιδιοκτήτη(-ών) του ακινήτου ή του επικαρπωτή,
  • πληροφορίες περί εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων επί του ακινήτου,
  • το είδος και το ύψος των υποθηκών που βαρύνουν το ακίνητο.

Τα κτηματολόγια είναι δημόσια και κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε αυτά. Από τον Ιούνιο του 2010, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κτηματολόγια μέσω του Διαδικτύου αφού εισαγάγουν τον αριθμό τους.

Εξάλλου, καθένας μπορεί να λάβει αντίγραφο εγγραφής ή πιστοποιητικό διαγραφής μιας πράξης.

Η πρόσβαση στο πολωνικό κτηματολόγιο παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση στα κτηματολόγια παρέχεται δωρεάν.

Χρεώνονται τέλη για την έκδοση αντιγράφου εγγραφής ή πιστοποιητικού διαγραφής μιας πράξης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/09/2014